Teraz czytasz
Odpowiedzialność fizjoterapeuty za wykraczanie poza uprawnienia zawodowe

 

Odpowiedzialność fizjoterapeuty za wykraczanie poza uprawnienia zawodowe

Fizjoterapeuta powinien mieć świadomość własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) i doświadczenia, a także kierować się zasadą, że nie wykonuje usług poza nie wykraczających.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy1 fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Kolejne przepisy określają czynności uznawane za wykonywanie zawodu oraz prawa i obowiązki fizjoterapeutów względem pacjenta (klienta). W przypadku fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych (wykonujących zawód w podmiocie leczniczym bądź posiadających praktykę zawodową) dochodzą obowiązki związane z posiadaniem OC czy prowadzeniem dokumentacji medycznej. Oznacza to, że tylko w granicach określonych przepisami prawa fizjoterapeuta jest uprawniony do wykonywania swoich zadań.

A co z wykonywaniem czynności wykraczających poza wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty określonych rozporządzeniem?2  

W takim przypadku fizjoterapeuta musi pamiętać o konieczności posiadania certyfikatu / zaświadczenia potwierdzającego nabycie dodatkowych umiejętności przy uwzględnieniu faktu, że jego działanie nie może wykraczać poza nabyte kompetencje i nie może wchodzić w uprawnienia przypisane innym zawodom medycznym. Tym samym fizjoterapeuta może np. wykonać badanie USG na potrzeby prowadzonej fizjoterapii, ale już nie może dokonywać interpretacji badania do celów diagnostyki leczniczej (do tego obecnie uprawnienia posiada wyłącznie lekarz).

Z uwagi, iż fizjoterapeuci ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą (cywilną) oraz dyscyplinarną3, w przypadku cięższych przewinień może dojść również odpowiedzialność karna, istotne jest, aby w swoje codzienne praktyce kierować się Zasadami etyki zawodowej fizjoterapeuty4. W tym § 6 ust. 3 Zasad, zgodnie z którym „powinien mieć świadomość własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) i doświadczenia. Dobrą praktyką jest prowadzenie refleksyjnej samooceny na temat własnych kompetencji i doświadczeń”. A także kierować się zasadą, że „nie wykonuje usług fizjoterapeutycznych wykraczających poza jego kompetencje” (§ 6 ust. 4 Zasad).

Redakcja poleca

***

Przypisy:
1 ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty,
3 przepis art. 85 ustawy wskazuje, że członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu (za tzw. „przewinienie zawodowe”),
4 uchwała nr 25/II KZF/2022 II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 28 maja 2022 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
2

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry