Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny

Samodzielność zawodowa

Czy fizjoterapeuta, który skończył studia jednolite w 2022 r., może samodzielnie wykonywać zawód?

1

Nowe standardy kształcenia

Wprowadzenie w sierpniu 2019 r. standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia było dużym wyzwaniem dla uczelni w naszym kraju, które rodziło liczne pytania.