RODO

Czy można nagrywać przebieg udzielanego świadczenia zdrowotnego?

Zgodnie z prawem udzielanie świadczenia zdrowotnego może zostać utrwalone w postaci nagrania samego dźwięku, jak…