Teraz czytasz
Czy można nagrywać przebieg udzielanego świadczenia zdrowotnego?

 

Czy można nagrywać przebieg udzielanego świadczenia zdrowotnego?

Zgodnie z prawem udzielanie świadczenia zdrowotnego może zostać utrwalone w postaci nagrania samego dźwięku, jak i dźwięku wraz z obrazem, ale muszą zostać spełnione określone wymogi.

Pierwszym z warunków, które należy spełnić, jest ocena tego, czy dane świadczenie lub jego część realizowane są w celach zdrowotnych, a także czy nagranie jest uzasadnione rodzajem wykonywanego świadczenia.

Kolejnym ważnym i koniecznym aspektem jest uzyskanie wyraźnej, dobrowolnej zgody pacjenta na udział we wskazanym nagraniu – należy ją uzyskać przed udzieleniem świadczenia. Zgoda musi określać dokładny cel i zakres wykorzystania nagrania, a także pola jego eksploatacji. Zwyczajowo nagrania mogą służyć polepszeniu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, oceny postępów w ramach leczenia pacjenta czy też być wykorzystywane do rozwoju badań naukowych, jak i prezentowania ich podczas szkoleń bądź konferencji.

Uzyskanie zgody pacjenta poprzedzone powinno być wypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (art. 13 i 14). [czytaj też: Czy musimy pobierać od pacjentów tzw. zgody RODO? – Głos Fizjoterapeuty (glosfizjoterapeuty.pl)]

W sytuacji, gdy fizjoterapeuta przygotowuje nagranie ćwiczeń wykonywanych przez pacjenta, które później zostaną wykorzystane w ramach terapii domowej, również wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody. 

Zgoda pacjenta udzielona nieodpłatnie może zostać wycofana w dowolnym czasie, nawet po wykonaniu nagrania. Jeśli zaś nagranie stanowi część dokumentacji medycznej to jest przechowywane razem z tą dokumentacją zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami prawa (co do zasady co najmniej przez 20 lat od daty ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta). Pacjentowi przysługuje zaś prawo do uzyskania jego kopii. 

Istotne jest to, że nawet w przypadku dokonania całkowitej anonimizacji danych osobowych pacjenta na nagraniu, w tym jego wizerunku, rejestrowanie świadczenia powinno być poprzedzone zgodą. Złamanie takich podstawowych zasad skutkować będzie naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nie należy zapominać o poszanowaniu prywatności oraz godności pacjenta podczas nagrania.

Redakcja poleca

Warto wspomnieć, że pacjentowi także nie przysługuje nieograniczone prawo do fotografowania,  lub nagrywania personelu medycznego podczas udzielania świadczenia m.in. z uwagi na to, że jest rodzaj przetwarzania danych osobowych. Jednak w takiej sytuacji należy poddać ocenie to, czy pacjent korzysta ze swojego prawa do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia m.in. w celu utrwalenia wydanych zaleceń a także czy personel został poinformowany i wyraził na to zgodę.  

 

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
5
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry