Wskaźnik zdrowia

Przedstawiciele KIF zaproszeni do grupy eksperckiej WHO

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – prezes KIF wraz z Weroniką Krzepkowską z Zespołu…

2

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podnosi rangę rehabilitacji

W lutym 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i zawodowe, organizacje pozarządowe i eksperci ds. rehabilitacji przyjęli program Rehabilitacja 2030: wezwanie do działania