Teraz czytasz
DOF – nasze centrum operacyjne

 

DOF – nasze centrum operacyjne

  • Dział Obsługi Fizjoterapeutów to serce KIF i centrum operacyjne dla ponad 70 tys. przedstawicieli naszego zawodu.

W 2017 r. powołano do życia biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Od tamtej pory izba i jej zaplecze organizacyjne zmienia się bardzo dynamicznie. Działem, który rozwinął się spektakularnie i bez którego funkcjonowanie samorządu nie byłoby możliwe, jest Dział Obsługi Fizjoterapeutów.

Trudne początki

W 2015 r. po licznych bitwach stoczonych na salonach Komisji Zdrowia, protestach i demonstracjach, wystąpieniu w Sejmie – ustawa o zawodzie fizjoterapeuty została podpisana przez prezydenta i weszła w życie w 2016 r. W 2017 r. zaczęła formować się jednostka organizacyjna, czyli biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którego zadaniem było formalne zbudowanie struktur samorządu zgodnie z zapisami ustawy i zadaniami wyznaczonych przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

W lutym 2017 r. powstał Dział Obsługi Fizjoterapeutów (DOF). Początkowo zatrudniano w nim cztery osoby, ale ogrom pracy, związanej głównie z napływającymi wnioskami o wydanie prawa wykonywania zawodu i zbudowaniem rejestru, wymusił zatrudnienie kolejnych trzech pracowników już miesiąc później. Szybko okazało się, że przy liczbie spływających wniosków o wydanie PWZFz nadal jest to zbyt mała obsada.

Codziennie do biura KIF wpływały ogromne ilości przesyłek – początkowo po 100, 200. Po kilku tygodniach było ich już tak dużo, że dostarczano je w 40-litrowych workach pocztowych. Dla siedmiu pracowników DOF było to duże wyzwanie, ale każdy z nich czuł odpowiedzialność i swego rodzaju misję.

DOF miał wtedy do dyspozycji cztery biurka, trzy komputery i jeden pokój! Pracy przybywało, a wraz z końcem okresu przejściowego, który określony był w ustawie, coraz większa liczba fizjoterapeutów przesyłała swoje dokumenty, aby uzyskać PWZFz.

Skalę zadania, przed jakim stanął DOF, pokazują liczby. Na pierwszym posiedzeniu KRF, w marcu 2017 r., zostało przyznanych 313 PWZFz. Biorąc pod uwagę liczbę pracowników DOF, dwuetapowy proces weryfikacji wniosków, opracowanie danych w systemie, już było to sporym wyzwaniem. Ale w maju 2018 r. (na końcu okresu przejściowego) zostało ich przyznanych 16 tys.!

DOF nie zajmował się wtedy tylko wnioskami o wydanie PWZFz. W ciągu jednego rekordowego pod tym względem miesiąca w 2018 r. wpłynęło do DOF ponad 3 tys. wiadomości mailowych, odebrano 2 tys. telefonów, 1,5 tys. listów zostało wysłanych. Przyszło ponad 2 tys. listów, zapytań czy korespondencji z różnych urzędów. A to jedynie jeden miesiąc pracy! Pracownicy DOF uczestniczyli też w spotkaniach z MZ, CSIOZ, MNiSW, brali czynny udział w korespondencji i kontaktach z NFZ, uczelniami w całej Polce oraz gościli na konferencjach promując zawód fizjoterapeuty.

Zobowiązany przepisami ustawy DOF przygotował też wysyłkę dokumentów PWZFz do fizjoterapeutów. Pierwsza opiewała na 5 tys. pakietów zawierających teczkę z uroczystym listem od prezesa KRF, zaświadczeniem, uchwałą o nadaniu PWZFz oraz legitymacją. Każda teczka została ręcznie złożona, dokumenty skompletowane, koperty ponumerowane, a przesyłka zapakowana przez pracownika DOF. I nie skorzystano ze wsparcia firm zewnętrznych, wszystkie zadania wykonano w DOF.

Czas stabilizacji

W ciągu pierwszych dwóch lat Dział Obsługi Fizjoterapeutów robił wszystko, aby do 31 maja 2018 r. każdy zgłoszony fizjoterapeuta otrzymał PWZFz. Wszyscy pracownicy zdawali sobie sprawę, że jest to kwestia najważniejsza dla całego środowiska, jak również dla bezpieczeństwa pacjentów, dlatego też dokumenty docierały do fizjoterapeutów w o wiele krótszym terminie, niż wymagała tego ustawa.

Od czasu powołania biura KIF organizacja przeszła długą drogę. W ekspresowym tempie powstała struktura podzielona na 13 działów. W tej chwili w samym Dziale Obsługi Fizjoterapeutów pracuje 13 osób, toczy się w nim jednocześnie ponad 20 różnych procedur – wszystko po to, aby fizjoterapeuci mogli sprawnie otrzymać dokumenty, zaświadczenia, wpisy, informacje czy rozliczenia.

Czas pandemii i kolejne zmiany

W 2020 r. pandemia COVID-19 r. sprawiła, że DOF stanął przed nowymi wyzwaniami. W związku z utrudnieniami związanymi z wykonywaniem pracy przez fizjoterapeutów zaczęły spływać liczne pytania dotyczące ówczesnej sytuacji. Dla ułatwienia wprowadzono szereg procedur, aby skrócić drogę wnioskowania do izby oraz jej członków w najtrudniejszym dla nich okresie.

W obszarach, w których prawnie było to możliwe, zostały wprowadzone procedury wnioskowania online, np. o wydanie zaświadczeń o kwalifikacjach czy niekaralności, o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz o zwolnienie z opłaty składek członkowskich. Warto przypomnieć, że wypłacono wtedy najbardziej potrzebującym fizjoterapeutom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej czy zawodowej spowodowanej pandemią, tysiąc zapomóg na łączną kwotę 1 mln zł.

Do zadań Działu Obsługi Fizjoterapeuty należy obsługa osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, w szczególności prowadzenie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Oznacza to wykonywanie czynności niezbędnych do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz spraw związanych z wpisem praktyk zawodowych fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

DOF zajmuje się także bieżącą aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz prowadzi sprawy związane z wydawaniem dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, sporządza sprawozdania dotyczące danych zawartych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, w tym sprawozdań finansowych jak również prowadzi czynności niezbędne do podjęcia rozstrzygnięć w sprawach zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu.

DOF zajmuje się procedowaniem spraw dotyczących uznania kwalifikacji fizjoterapeutów uzyskanych poza terenem RP oraz wydaje zaświadczenia o kwalifikacjach czy niekaralności. W DOF Fizjoterapeuci spoza RP mogą ubiegać się o tymczasowe PWZFz, a fizjoterapeuci z Polski mogą wystąpić o Europejską Legitymację Zawodową (EPC), która umożliwi im pracę na terenie UE.

Pracownicy DOF zajmują się także prowadzeniem rozrachunków składek, organizacją, prowadzeniem spraw dotyczących ulg i zwolnień w zakresie opłacania składek członkowskich, windykacji czy prowadzeniem spraw dotyczących wniosków kierowanych do Komisji Socjalnej.

Dział Obsługi Fizjoterapeutów wspiera organizacyjnie działania Krajowego Zespołu Kontrolerów, związane z kontrolą fizjoterapeutów czy też wykonuje orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego związane z ograniczeniem lub zawieszeniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry