Teraz czytasz
Fizjoterapeutka na pieczątce

 

Fizjoterapeutka na pieczątce

Tematem dzisiejszego odcinka PRAWA W PRAKTYCE jest pytanie, czy zgodnie z prawem można posługiwać się tytułem „fizjoterapeutka” czy poprawna jest wyłącznie nazwa wymieniona w ustawie.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty tytuł zawodowy „fizjoterapeuta” podlega ochronie prawnej. Tytułem tym może się posługiwać wyłącznie osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przepis ten wskazuje na zawód fizjoterapeuty jako zawód zaufania publicznego oraz podkreśla rangę świadczonych przez fizjoterapeutę usług. Ochrona tytułu zawodowego znajduje swoje odzwierciedlenie również na gruncie regulacji prawno-karnych. Zgodnie z art. 138 ustawy osoba, która bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym fizjoterapeuty, podlega karze grzywny.

Analiza podobnych regulacji wskazuje, że pomimo istniejącej w języku polskim asymetrii płciowej ustawodawca posługuje się tylko jednym rodzajem przy określaniu nazw zawodów (często wynikającym z historycznych uwarunkowań) i pomija fakt, że dany zawód może być wykonywany przez różne płcie.

Stąd pytanie o dopuszczalność feminatywów oraz możliwość ich stosowania w odniesieniu do kobiet wykonujących zawód fizjoterapeuty jest zasadne. Faktycznie bowiem ustawowy tytuł „fizjoterapeuta” stanowi jedyne oficjalne określenie osób wykonujących ten zawód. Taka forma stosowana jest w oficjalnych dokumentach przygotowywanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Nie można jednakże przejść obojętnie wobec potrzeby stosowania właściwych form gramatycznych tytułów zawodowych. Przy tym w pełni należy podzielić pogląd wyrażony przez Radę Języka Polskiego z 2019 r., w której wprost wskazano, że „w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa”.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy wskazać, że nie ma żadnych przeciwskazań prawnych to tego, aby w obrocie stosować żeńską formę gramatyczną tytułu zawodowego, tj. posługiwać się zwrotem „fizjoterapeutka”. Zwrot ten może być stosowany zarówno na stronach internetowych, w ramach listy osób wykonujących zawód w danej placówce, a nawet na pieczątce.

Redakcja poleca

Zwrot ten w żaden sposób nie narusza standardów ochrony prawnej tytułu zawodowego, godności ani zasad etyki zawodowej. Natomiast faktyczne używanie tego zwrotu zależy wyłącznie od samych fizjoterapeutek.

Więcej informacji:

Spór o feminatywy. Stanowisko Rady Języka Polskiego (pan.pl)

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry