Teraz czytasz
Czy pacjent może sfotografować dokumentację medyczną?

 

Czy pacjent może sfotografować dokumentację medyczną?

Co może zrobić fizjoterapeuta, gdy pacjent chce wykonać zdjęcie swoje dokumentacji? Taka forma jest praktyczna dla pacjentów i wygodna dla samej placówki medycznej, ale czy legalna?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Przejawia się to na początku w postaci przekazania informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy i przedstawienia planu terapii, na które pacjent wyraża zgodę – najczęściej w formie ustnej.

Kolejny element realizacji tego uprawnienia to prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej (art. 23 ustawy). Prawo to podlega realizacji na każdym etapie procesu fizjoterapii i może przybrać różne formy:

  • wglądu;
  • sporządzenia wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • wydania oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

W przypadku udostępniania w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku można przekazać pacjentowi dokumenty bezpośrednio do odbioru w placówce albo wysłać na wskazany adres (dotyczy dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej) albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy na informatycznym nośniku danych (dotyczy dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej). Dokumentacja papierowa może być również udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana tak, jak dokumentacja elektroniczna.

Natomiast jeżeli pacjent wnosi o wgląd do dokumentacji, fizjoterapeuta powinien umożliwić sporządzenie notatek, a także wykonanie zdjęć tej dokumentacji. Ważne, że wgląd odbywa się w miejscu udzielania świadczeń, a cały proces musi być nadzorowany przez samego fizjoterapeutę lub inną osobę wyznaczoną przez kierownika placówki medycznej.

Dokumentacja udostępniona do wglądu celem wykonania zdjęć musi być zabezpieczona przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, a także przerobieniem czy wręcz zabraniem jej przez pacjenta. Koniecznym jest również zabezpieczenie przed możliwością otwarcia innych kart i dokumentów, które nie są objęte wnioskiem pacjenta.

Redakcja poleca

Dodatkowo informacja o tym zdarzeniu musi być odnotowana w prowadzonym wykazie udostępnianej dokumentacji medycznej, którego obowiązek prowadzenia określa art. 27 ust. 4 ustawy.

I na koniec – udostępnienie w postaci sfotografowania nie podlega opłacie.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
1
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry