Teraz czytasz
Temat pracy musi być dla piszącego interesujący

 

Temat pracy musi być dla piszącego interesujący

O swoim udziale w konkursie na najlepszą pracę magisterską opowiadają laureatki: Aleksandra Łyko, Oliwia Szóstak oraz Karolina Szumilas.

* * *

W czwartej edycji konkursu do Krajowej Izby Fizjoterapeutów wpłynęło 87 prac magisterskich obronionych na uczelniach wyższych w całej Polsce. Komisja konkursowa składająca się z 26 ekspertów oceniała je pod względem metodyki, wartości merytorycznej, znaczenia pracy z perspektywy naukowej oraz nowatorskiego charakteru. Każda praca została oceniona przez dwóch niezależnych recenzentów. Zdecydowano o przyznaniu nagród finansowych laureatom, a także wyróżnionym. Ponadto manuskrypty opracowane na podstawie prac zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów Physiotherapy Review (https://physiotherapy.review).

Oto laureaci konkursu i tematy ich prac: 

  1. Miejsce, nagroda 2000 zł – Aleksandra Łyko (Uniwersytet Rzeszowski), Ocena efektów rehabilitacji w zakresie motoryki małej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
  2. Miejsce, nagroda 1500 zł – Oliwia Szóstak (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Częstość występowania incydentów nietrzymania moczu u kobiet trenujących siłowo i ich związek z wiedzą, postawą i profilaktyką dotyczącą tej dysfunkcji.
  3. Miejsce, nagroda 1000 zł – Karolina Szumilas (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Ocena efektów reedukacji chodu dziecka z wykorzystaniem zautomatyzowanego trenażera chodu Prodrobot.

Wyróżnieni i tematy ich prac, nagrody w wysokości 500 zł: 

  • Wiktoria Bandura (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Umiejętności lokomocyjne uczniów z dysfunkcją wzroku na tle pełnosprawnych – ocena funkcjonalna za pomocą baterii testów TGMD-3.
  • Izabella Habko (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ Kinesiologytapingu na porażenie VII nerwu czaszkowego u pacjentów neurologicznych.
  • Marlena Kotecka (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Porównanie terapii tkanek miękkich i poizometrycznej relaksacji mięśni u młodych dorosłych z dolegliwościami bólowymi mięśni kciuka.
  • Seweryn Goundorov (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych na obniżenie przewlekłego bólu napięciowego odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa u pracowników medycznych.
  • Zuzanna Jandziś (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Wpływ wybranych technik fizjoterapii na zmiany w wyglądzie twarzy kobiet po 30 roku życia.
  • Paweł Kumięga (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu), Skuteczność fizjoterapii z zastosowaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego w usprawnianiu kończyny górnej u osób po udarze mózgu.

Laureatki konkursu poprosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań związanych z pisaniem pracy, ich przyszłych planów oraz rad, jakie mają dla młodszych kolegów.

* * *

Aleksandra Łyko, 1. miejsce,Ocena efektów rehabilitacji w zakresie motoryki małej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym”.

 Co skłoniło Panią do wyboru tematu pracy?
Już na początku studiów twierdziłam, że najbliżej mi do pracy z dziećmi. Nie wiedziałam jednak, czy w praktyce sprawdzę się w rehabilitacji maluchów. Ostatnie trzy semestry praktyk w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie utwierdziły mnie w początkowym przekonaniu. Dlatego też przy planowaniu tematu pracy bardzo chciałam, aby głównym tematem była właśnie rehabilitacja dzieci. Natomiast problem z zaburzeniami motoryki małej wydawał mi się ciekawym do poruszenia zagadnieniem.

Czy napotkała Pani jakieś trudności podczas pisania pracy? Czy coś Panią zaskoczyło?
Najcięższą częścią pracy było zebranie grupy dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Jednak zarówno promotor mojej pracy, jak i pracownicy UR, pomogli mi w znalezieniu obydwu grup. Podczas pisania pracy zaskoczył mnie fakt, iż temat dotyczący oceny efektów rehabilitacji w zakresie motoryki małej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest zaniedbany, co wiązało się również z małymi trudnościami w pisaniu dyskusji.

Czy wybór tematu łączy się z Pani dalszymi planami zawodowymi? Czy to zapowiedź dalszej pracy naukowej?
Temat, którego się podjęłam, łączy się z moimi dalszymi planami zawodowymi. Już od ostatniego roku studiów dokształcam się w tym zakresie, biorąc udział w różnorakich kursach o tematyce dziecięcej. Zaczęłam również pracę w ośrodku, w którym zajmuję się terapią najmłodszych pacjentów. Teraz wiem, że chciałabym udoskonalić moje badanie, m.in. poprzez wykonanie go na większej grupie badanych oraz wprowadzenie tzw. follow-up.

Czy ma Pani rady dla młodszych kolegów, na co warto zwrócić uwagę przy pisaniu pracy magisterskiej?
Radzę, aby wybrali sobie temat, który ich interesuje. Wtedy pisanie pracy zamiast nudnym i żmudnym obowiązkiem, stanie się ciekawym i twórczym procesem.

* * *

Oliwia Szóstak, 2. miejsce,Częstość występowania incydentów nietrzymania moczu u kobiet trenujących siłowo i ich związek z wiedzą, postawą i profilaktyką dotyczącą tej dysfunkcji”.

Co skłoniło Panią do wyboru tematu pracy?Uroginekologią zainteresowałam się na początku studiów, kiedy na jednym z portali społecznościowych zetknęłam się z tym tematem. Nietrzymanie moczu u kobiet trenujących siłowo, czyli temat mojej pracy magisterskiej, jest połączeniem moich dwóch pasji: uroginekologii i sportu.

Czy napotkała Pani jakieś trudności podczas pisania pracy? Czy coś Panią zaskoczyło?
Początkowym wyzwaniem było dokładne ustalenie tematu pracy. Uroginekologia to nadal nowa i rozwijająca się dziedzina fizjoterapii. Wybranie w jej ramach tematu wymagało znalezienia aktualnych i wiarygodnych źródeł. Jak się później okazało, dużym wyzwaniem było pogodzenie pracy ze studiami oraz znalezienie czasu na pisanie pracy magisterskiej.

Czy wybór tematu łączy się z Pani dalszymi planami zawodowymi? Czy to zapowiedź dalszej pracy naukowej?
Wybór tematu mojej pracy magisterskiej jest związany z moimi planami zawodowymi. Chcę pracować jako fizjoterapeutka uroginekologiczna i aktualnie szkolę się w tej dziedzinie. Na razie nie planuje dalszej pracy naukowej, chcę skupić się na pracy z pacjentkami.

Redakcja poleca

Czy ma Pani rady dla młodszych kolegów, na co warto zwrócić uwagę przy pisaniu pracy magisterskiej?

W moim wypadku najtrudniej było zacząć. Na początku warto zapoznać się z aktualną literaturą, zobaczyć przykłady dobrych prac magisterskich oraz nakreślić ramy swojej pracy. W pisaniu najbardziej pomogła mi systematyczność i codzienne zaglądanie (chociaż na 10 minut!) do pracy magisterskiej.

* * *

Karolina Szumilas, 3. miejsce,Ocena efektów reedukacji chodu dziecka z wykorzystaniem zautomatyzowanego trenażera chodu Prodrobot”.

Co skłoniło Panią do wyboru tematu pracy?
Wybór tematu mojej pracy magisterskiej był rezultatem mojego zainteresowania obszarem biomechaniki oraz troski o zdrowie dzieci. Fascynacja tym, jak ruch wpływa na rozwój układu mięśniowo-szkieletowego u najmłodszych, skierowała mnie ku temu zagadnieniu. Chciałam zgłębić, jakie aspekty biomechaniki są istotne w kontekście fizjoterapeutycznego wsparcia dzieci w ich rozwoju ruchowym.

Czy napotkała Pani jakieś trudności podczas pisania pracy? Czy coś Panią zaskoczyło?
Podczas pisania pracy magisterskiej moim głównym wyzwaniem było przeprowadzenie analizy danych i ich interpretacja. Proces ten był czasochłonny, a konieczność wielokrotnego sprawdzania poprawności wniosków wymagała precyzji i skrupulatności. Umiejętność dokładnej analizy danych była kluczowa dla właściwego przedstawienia wyników mojej pracy.

Czy wybór tematu łączy się z Pani dalszymi planami zawodowymi? Czy to zapowiedź dalszej pracy naukowej?
Chociaż moja obecna praca zawodowa koncentruje się na obszarach uroginekologii i stomatologii, a nie na pracy z dziećmi, to nadal zamierzam utrzymać biomechaniczne podejście w mojej praktyce. Moje doświadczenia poza uczelnią oraz samodzielne inicjatywy pozwoliły mi rozwijać się w kierunkach, które nie były bezpośrednio objęte programem studiów. W przyszłości planuję nadal integrować wiedzę biomechaniczną z praktyką kliniczną, być może w ramach ewentualnych badań naukowych lub projektów zawodowych.

Czy ma Pani rady dla młodszych kolegów, na co warto zwrócić uwagę przy pisaniu pracy magisterskiej?
Młodszym kolegom i koleżankom, którzy piszą pracę magisterską, radzę bycie elastycznym w podejściu do swoich zainteresowań i nie bać się eksplorować nowych obszarów. Współpraca z doświadczonymi kolegami czy promotorami może dostarczyć cennych wskazówek. Staranność, systematyczność i otwartość na ewentualne zmiany w planie badawczym są kluczowe dla udanego napisania pracy.

* * *

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry