Teraz czytasz
Krajowa Izba Fizjoterapeutów przejęła pismo „Medycyna Manualna”

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przejęła pismo „Medycyna Manualna”

Na mocy umowy podpisanej w lipcu 2019 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów stała się właścicielem i wydawcą czasopisma naukowego „Medycyna Manualna”, należącego wcześniej do Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Na zdjęciu od lewej
Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia,
dr n. kf. Tomasz Ridan – prezes zarządu PTMM,
dr n. med. Andrzej Permoda – redaktor naczelny MM,
dr n. kf. Adrian Kużdżał – zastępca redaktora naczelnego MM.

Z ramienia KIF umowę podpisał Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia, zaś PTMM reprezentowali: dr n. kf. Tomasz Ridan – prezes zarządu, dr n. med. Andrzej Permoda – redaktor naczelny pisma i prezes pomocniczy oraz dr n. kf. Adrian Kużdżał – zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący.

„Medycyna Manualna” to kwartalnik wydawany od 1997 roku. Celem pisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. To również platforma do dyskusji na temat formalnych aspektów zawodu fizjoterapeuty, a także rozwiązań poprawiających integrację środowiska terapeutów manualnych z innymi specjalistami medycznymi. W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w wielu dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

W listopadzie 2019 roku ukazało się pierwsze wydanie pisma po zmianie właściciela, co skomentował w artykule wstępnym redaktor naczelny dr n. med. Andrzej Permoda:

„Wierzymy, że nasza nadzieja na dynamiczny rozwój kwartalnika, dostosowanie go do aktualnych trendów i międzynarodowych standardów odpowiednich dla prestiżowych czasopism naukowych jest w pełni uzasadniona. Wszystko to robimy z myślą o aktualnych, a także nowych czytelnikach oraz autorach publikacji. Potencjał rozwojowy mamy ogromny! Dlatego jestem przekonany, że wspólnie i konsekwentnie realizując przyjętą koncepcję rozwoju czasopisma, ukierunkowaną na wzrost jego pozycji i uzyskanie wysokiej oceny w prowadzonych ewaluacjach, z uwzględnieniem indeksacji w bazach danych, staniemy się wiodącym czasopismem naukowym w naszej dziedzinie.”

Redakcja poleca

Powyższe działania redakcji oraz wydawcy, w szczególności m.in. w zakresie informatyzacji, digitalizacji, indeksacji w bazach naukowych i poprawy wskaźników cytowań, zostaną wsparte przez Index Copernicus International.

Nadrzędnym celem Kwartalnika jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków naszej grupy zawodowej, do której rzeczone czasopismo pozostanie głównie adresowane. Dotychczas „Medycyna Manualna” docierała do członków PTMM oraz bibliotek i prenumeratorów w liczbie rzadko przekraczającej 1000 egz. Obecnie nasze czasopismo będzie trafiać co kwartał do ponad 60000 fizjoterapeutów, a liczba odbiorców będzie rokrocznie istotnie wzrastać. Niewątpliwie więc czasopismo będzie służyło rozwojowi zawodowemu, a także naukowemu niezwykle licznej rzeszy naszych czytelników.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
1
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry