dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK

Rzecznik Dyscyplinarny KIF, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Trzech rzeczników na całą Polskę

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty jednym z organów KIF jest Rzecznik Dyscyplinarny, który przygotowuje postępowania dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym.