Teraz czytasz
Trzech rzeczników na całą Polskę

 

Trzech rzeczników na całą Polskę

  • W ciągu 3,5 roku działania Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego KIF rozpatrzyliśmy 129 spraw. Nasz rekord to przejechanie ok. 1200 km, aby przesłuchać świadka – mówi prof. UJK dr hab. Wojciech Kiebzak.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty jednym z organów KIF jest Rzecznik Dyscyplinarny, który przygotowuje postępowania dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. Prowadzi też działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej. W skład Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego KIF w I kadencji weszli: prof. UJK dr hab. Wojciech Kiebzak, rzecznik dyscyplinarny, oraz jego dwaj zastępcy dr Jacek Łuniewski i dr Marek Walusiak, wszyscy rzecznicy posiadają tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej.

Początkowo nasze prace były skupione na opracowaniu regulaminu funkcjonowania organu oraz spotkaniach z fizjoterapeutami, podczas których tłumaczyliśmy, czym jest odpowiedzialność zawodowa i jakiego typu błędy popełnione przez fizjoterapeutę mogą skutkować rozpoczęciem postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika. W tym czasie odbywały się także spotkania z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej innych zawodów, tj.: lekarzy, adwokatów, radców prawnych, diagnostów laboratoryjnych, weterynarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Były to niezwykle konstruktywne spotkania, które pokazały nam, jak może się rozwijać ta instytucja.

W ciągu I kadencji zajmowaliśmy się skargami dotyczącymi popełniania błędów w sztuce, np. uszkodzeniami ciała, w tym złamaniem kończyn, poparzeniami oraz zgłaszanymi wykroczeniami etycznymi w sprawach, które dotyczyły mobbingu czy wykroczeń z zakresu popełniania innych czynności seksualnych. Niezwykle często sprawy dotyczyły agresji słownej, w tym obrażania, wyzwisk, pomówień, zarówno wobec pacjentów, jak i innych fizjoterapeutów. Pojawiały się sprawy dotyczące finansów, rozliczeń z pacjentami, a także związane z brakiem prowadzenia dokumentacji medycznej. W zgłaszanych skargach rozpoznawaliśmy postawy lekceważące i świadczące o braku profesjonalizmu przedstawicieli naszego zawodu. Muszę przyznać, że trudne pod względem emocjonalnym były dla nas sprawy związane z opieką nad osobami starszymi i dziećmi.

W niektórych sytuacjach odbywaliśmy tylko spotkania prewencyjne z osobami, pod adresem których kierowane były zastrzeżenia. Chcieliśmy im pomóc i wskazać możliwe rozwiązania problemów. Niestety częściej jednak byliśmy zmuszeni do prowadzenia kolejnych etapów postępowania dyscyplinarnego, w tym postępowania sprawdzającego, wyjaśniającego czy też postępowania przed sądem. Odbywaliśmy przesłuchania nie tylko fizjoterapeutów również w obecności ich prawników, ale także świadków, przedstawicieli różnych zawodów, w tym adwokatów i radców prawnych. Wymagało to od nas dużego wysiłku i ciężkiej pracy. Nie jesteśmy prawnikami, ale chcemy godnie reprezentować naszą Izbę, wykorzystując narzędzia prawnicze. Dlatego też każde przesłuchanie było poprzedzone naszym skrupulatnym przygotowaniem. W tym miejscu pragnę wyrazić naszą ogromną wdzięczność i przekazać podziękowanie za pomoc i wsparcie pani mec. Katarzynie Sałabut i kancelarii pana mec. Krzysztofa Baki. Dziękujemy serdecznie pani Angelice Włoch z Biura KIF, która w sposób merytoryczny i organizacyjny wspomaga działania zespołu rzecznika.

Najwięcej trudności związanych było z kwestiami organizacyjnymi. Trzy osoby na szczeblu centralnym, które podejmowały prowadzenie spraw z całej Polski, to było ogromne wyzwanie. Uważam jednak, że naprawdę dobrze sobie poradziliśmy. W ciągu 3,5 roku naszej działalności rozpatrzyliśmy 129 spraw. To bezmiar dokumentów, wysyłanej korespondencji, rozmów i oczywiście przesłuchań. Zdarzało się, że my przyjeżdżaliśmy na przesłuchanie, a świadek się nie pojawiał. Wiele spraw odbywało się setki kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. Największa odległość, jaką pokonano, żeby przesłuchać świadka, wyniosła łącznie ok. 1200 km. Przyszłemu Zespołowi Rzecznika Dyscyplinarnego życzymy, aby udało się stworzyć dobry zespół ludzi, którzy będą prezentowali doskonałe przygotowanie zawodowe: wysokie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, którzy będą otwarci, kompetentni i zdolni do ciągłej, wytężonej pracy.

Redakcja poleca

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne fizjoterapeutów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, wniesione przez Rzecznika. W I kadencji odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń sądu, a kilkanaście spraw zostało rozstrzygniętych.

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego I kadencji to: Renata Szczepaniak (przewodnicząca), Małgorzata Borkowska (wiceprzewodnicząca), Grzegorz Magoń, Katarzyna Bugajska-Sysiak, Sławomir Kalbarczyk, Roman Kostur, Andrzej M’hango, Jacek Pieczyński, Katarzyna Skumiał, Justyna Stępowska.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry