FIFA

Co zyskujemy jako członkowie WCPT?

Co ja, jako przykładowa Anna Nowak, mogę zyskać na reprezentowaniu mnie w WCPT?