Moim zdaniem – WCPT

WCPT pozna siłę polskich fizjoterapeutów

Jakie korzyści przyniesie polskim fizjoterapeutom przynależność do WCPT? A jakie znaczenie ma dla każdego z nas słowo „korzyść”?

Co zyskujemy jako członkowie WCPT?

Co ja, jako przykładowa Anna Nowak, mogę zyskać na reprezentowaniu mnie w WCPT?

WCPT to wachlarz możliwości

Członkostwo w WCPT przypadło KIF jako organizacji zrzeszającej największą liczbę fizjoterapeutów w Polsce.

Nowy rozdział w historii polskiej fizjoterapii

Jest wiele aspektów i możliwości w tym nowym otwarciu polskiej fizjoterapii na świat.

WCPT to siła oddziaływania

Dzięki WCPT możemy lobbować z pozycji największej i najbardziej prestiżowej organizacji fizjoterapeutycznej na świecie.

Współpraca w ramach podgrup tematycznych

Członkostwo w WCPT umożliwia aktywne uczestniczenie w pracach podgrup, zajmujących się problematyką fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny…