Dr hab. Monika Grygorowicz

Adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kieruje Zespołem Nauk o Sporcie w Rehasport Clinic, klinice należącej do elitarnej sieci FIFA Medical Centre of Excellence oraz Zespołem Badawczo-Naukowym ds. Piłki Kobiecej PZPN. Przewodnicząca Zespołu Tematycznego KIF ds. Fizjoprofilaktyki.

3 Opublikowane artykuły | Cytowany:
2
How important is physiotherapeutic prevention today?

Physiotherapists significantly contribute to preventing or decreasing disability and improving the physical capacity of people of different ages by shaping and sustaining their fitness.

2
Jakie dziś ma znaczenie fizjoprofilaktyka?

Fizjoterapeuci w istotny sposób wpływają na zapobieganie lub zmniejszanie niepełnosprawności i poprawę wydolności osób w różnym wieku poprzez kształtowanie i podtrzymywanie ich sprawności.

Co zyskujemy jako członkowie WCPT?

Co ja, jako przykładowa Anna Nowak, mogę zyskać na reprezentowaniu mnie w WCPT?