NACZELNA IZBA LEKARSKA

Takie wsparcie jest bezcenne

Myślę, że w kluczowych sprawach wszystkie zawody medyczne są zgodne i wspólnie apelujemy o to, by ochrona zdrowia w Polsce była na jak najwyższym poziomie.

Jak pomagają swoim członkom inne samorządy medyczne?

Przy każdym samorządzie medycznym działa instytucja, której celem jest niesienie pomocy przedstawicielom zawodu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.