prawo w praktyce

Bezczynność zawodowa

Każde niewykonywanie zawodu stanowi tzw. bezczynność zawodową. Jednakże tylko w przypadku, gdy trwa ona dłużej…

FIZJOTERAPEUTA NA EMERYTURZE

Czy fizjoterapeuta, który przejdzie na emeryturę, musi płacić składki członkowskie?