Teraz czytasz
Bezczynność zawodowa

 

Bezczynność zawodowa

Każde niewykonywanie zawodu stanowi tzw. bezczynność zawodową. Jednakże tylko w przypadku, gdy trwa ona dłużej niż 5 lat, wiąże się to z koniecznością przeszkolenia zawodowego.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przewiduje, że fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie dłużej niż 5 lat (w ciągu ostatnich 6 lat), a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów. Zobowiązany jest także do odbycia trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenia pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i pięcioletnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Przepisy nie precyzują jednak sposobu obliczania okresu bezczynności zawodowej ani sposobów udokumentowania okresów wykonywania zawodu. W związku z tym Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła stanowisko[1], które wyjaśnia, jakie dokumenty stanowią podstawę potwierdzającą wykonywanie zawodu oraz zasady liczenia okresu bezczynności.

Co zrobić, żeby nie wpaść w bezczynność zawodową?

Pięcioletni okres niewykonywania zawodu fizjoterapeuty zostaje przerwany, jeżeli fizjoterapeuta przed upływem 5 lat podejmie aktywność zawodową, realizowaną faktycznie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie i będzie to potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Takie działanie może być podejmowane cyklicznie i w ten sposób pozwoli na uniknięcie bezczynności, a przede wszystkim pozwoli fizjoterapeucie na budowanie doświadczenia zawodowego i aktualizację wiedzy.

Warto podkreślić, że KIF nie sprawdza, gdzie fizjoterapeuta wykonuje zawód, tak samo jak nie ogranicza formy nawiązania współpracy z placówką, w której te czynności wykonuje (może to być nie tylko umowa o pracę, ale również wolontariat, staż z urzędu pracy czy inna umowa cywilnoprawna).

Istotne z punktu widzenia jakości wykonywania zawodu oraz bezpieczeństwa pacjentów jest to, aby fizjoterapeuci po ukończeniu kształcenia mieli kontakt z zawodem i podnosili swoje kompetencje. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest bowiem wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, które wskazują m.in. na prowadzenie postępowania w oparciu o aktualną wiedzę naukową, zgodnie z obowiązującymi standardami, rekomendacjami oraz wytycznymi. A zatem: obok dokształcania niezbędnym elementem wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest praktyka zawodowa.

***

Redakcja poleca

[1] Uchwała nr 452/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej zmienione uchwałą nr 587/I KRF.

 

 

 

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry