Teraz czytasz
FIZJOTERAPEUTA NA EMERYTURZE

 

FIZJOTERAPEUTA NA EMERYTURZE

  • Czy fizjoterapeuta, który przejdzie na emeryturę, musi płacić składki członkowskie?

KIF otrzymuje wiele zapytań związanych z wykonywaniem zawodu. Na łamach „Głosu” publikujemy odpowiedzi na te najczęściej zadawane.

Czy fizjoterapeuta, który przejdzie na emeryturę, musi płacić składki członkowskie?

Fizjoterapeuta, który nabywa uprawnienia do emerytury, ma prawo do dalszego wykonywania zawodu. Emerytura nie jest bowiem podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty – KIF nie może z tego powodu odebrać fizjoterapeucie uprawnień zawodowych (zob. art. 26 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty).

Przejście na emeryturę uprawnia natomiast do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składki, ale tylko w przypadku, gdy fizjoterapeuta-emeryt już nie wykonuje czynności zawodowych. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 uchwały nr 351/I KRF (ze zm.) prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów na wniosek fizjoterapeuty zwalnia go z obowiązku opłacania składki członkowskiej, jeżeli fizjoterapeuta jest emerytem, rencistą, pobiera świadczenie przedemerytalne, świadczenie rehabilitacyjne i nie wykonuje czynności zawodowych.

Redakcja poleca

Natomiast fizjoterapeuta będący emerytem, który wykonuje nadal czynności zawodowe, może zwrócić się do prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z wnioskiem o obniżenie składki członkowskiej. Wysokość obniżonej składki to 50 % kwoty podstawowej (§ 4 uchwały).

Zainteresowane osoby odsyłam do strony KIF, gdzie znajdą Państwo wzory dokumentów i informacje o sposobie ich składania: Możliwość zwolnienia z opłaty składek – Centrum Pomocy – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl).

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
10
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
3

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry