Teraz czytasz
Wewnętrzne procedury czy rekomendacje KIF?

 

Wewnętrzne procedury czy rekomendacje KIF?

  • Czas epidemii pokazał, że procedury zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są niezbędne. Niektóre placówki medyczne mogły mieć dylemat, czy powinny zdać się na swoje wewnętrzne procedury, czy całkowicie polegać na zaleceniach KIF.

Przy ustalaniu wewnętrznych procedur istotną rolę pełnią już istniejące standardy i dokumenty, które należy dopasować do nowych warunków (np. w zakresie ankiet epidemiologicznych). W dalszej kolejności ważne jest, aby procedury miały charakter kompleksowy – obejmowały w miarę możliwości cały proces przyjęcia i udzielenia pacjentowi określonych świadczeń zdrowotnych. Należy unikać powielania wykonywania tych samych czynności przez różnych pracowników, np. wystarczające jest wypełnienie ankiety epidemiologicznej na etapie przyjęcia do placówki, fizjoterapeuta nie powinien już wykonywać tego także przy przyjęciu na oddział.

Duże i małe placówki

Jak zatem podejść do rekomendacji prezydium KRF nt. pracy zawodowej fizjoterapeutów w okresie epidemii? W przypadku dużych placówek, działających na wielu obszarach opieki zdrowotnej, w których świadczenia rehabilitacji leczniczej stanowią cześć udzielanych świadczeń (chodzi tu głównie o opiekę stacjonarną), rekomendacje mają charakter pomocniczy. Nie wszystkie proponowane rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w ostatecznych dokumentach przyjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Natomiast w zakresie praktyk zawodowych i ośrodków rehabilitacji leczniczej (szczególnie w zakresie fizjoterapii domowej), gdzie głównym albo jedynym zakresem jest działalność fizjoterapeutyczna, ważne jest, aby omawiane rekomendacje zostały uwzględnione w możliwie jak najszerszym zakresie.

Analizy i modyfikacje

Nie jest to jednak koniec pracy. Ustalenie wewnętrznych procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych stanowi pierwszy krok w tworzeniu zabezpieczeń przed koronawirusem. Obowiązkiem kierownika placówki medycznej jest również sprawowanie nadzoru nad nimi (art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Nadzór ten obejmuje monitorowanie ich stosowania, analizę pod kątem zgodności ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną i prawną. Analizy i modyfikacje powinny być jak najszerzej konsultowane, a sygnały przekazywane przez personel medyczny – skrupulatnie odnotowywane i badane w toku nadzoru skuteczności zastosowanych procedur. Na tej podstawie procedury podlegać powinny niezbędnym modyfikacjom zarówno w kierunku ich zaostrzania, jak i łagodzenia. Do tego dochodzi konieczność wdrożenia działań związanych ze stosowaniem środków ochrony osobistej na podstawie danych z wiarygodnych źródeł (również tych na stronie kif.info.pl/koronawirus/) oraz prowadzenie przejrzystej polityki komunikacyjnej z pacjentami, m.in. informowanie o obowiązujących obostrzeniach i zasadach panujących w placówce.

Redakcja poleca

Wszystkie te działania nie będą skuteczne, jeżeli personel nie będzie czuł wsparcia od kierownictwa. Szczególnie w tym czasie ważne jest zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy kierownikiem i kadrą zarządzającą a pracownikami (współpracownikami) placówki. Pamiętać bowiem należy, że skuteczność wprowadzonych zabezpieczeń zależy w dużej mierze od tego, jak będą one stosowane, a konieczność i zasadność ich wdrożenia – jasno wyjaśnione.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
3
Przykro
2
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry