prawo

Z Poradnika Fizjoterapeuty: EPC – Europejska Legitymacja Zawodowa

EPC – Europejska Legitymacja Zawodowa wzór

Dobra osobiste w działalności członka samorządu zawodowego

W ostatnim czasie obserwuje się w przestrzeni publicznej obniżenie poziomu debaty. Zamiast argumentów używa się agresywnego języka, próbuje ośmieszać inne osoby lub wręcz okłamuje opinię publiczną. Problem ten nie jest też obcy członkom samorządu fizjoterapeutów.

Odpowiedzialność prawna w praktyce fizjoterapeutycznej

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą narażają się na konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej, zawodowej, a nawet cywilnej.

Wewnętrzne procedury czy rekomendacje KIF?

Czas epidemii pokazał, że procedury zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są niezbędne. Niektóre placówki medyczne mogły mieć dylemat, czy powinny zdać się na swoje wewnętrzne procedury, czy całkowicie polegać na zaleceniach KIF.

Samodzielność zawodowa w praktyce

Wraz z uzyskaniem samodzielności zawodowej fizjoterapeuci zyskali nowe uprawnienia oraz zostali zobowiązani do określonego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.

Zmiany w prawie dotyczące fizjoterapeutów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty przez osobę z niepełnosprawnością

Sam fakt orzeczenia określonego rodzaju dysfunkcji zdrowotnej nie może automatycznie rodzić negatywnych skutków dla osób, które chcą wykonywać ten zawód.