Teraz czytasz
Fizjoterapia uzdrowiskowa: dziś covidowa, a jutro?

 

Fizjoterapia uzdrowiskowa: dziś covidowa, a jutro?

Część z uzdrowisk prowadzi działalność jako ambulatoria czy oddziały dzienne, inne otworzyły rehabilitację postcovidową, ale większość nie prowadzi żadnej działalności. Różna jest także sytuacja fizjoterapeutów, którzy w nich pracują. Aby ją zbadać, KIF skontaktowała się z pracującymi tam fizjoterapeutami – z ponad setką rozmawialiśmy telefonicznie, a około 70 przesłało swoje opinie mailowo.

Aktualna sytuacja uzdrowisk

Mimo że faktycznie obowiązują administracyjne ograniczenia dotyczące działalności uzdrowiskowej obejmującej fizjoterapię, to warto podkreślić, iż uzdrowiska wciąż mogą liczyć na 1/12 kontraktu za każdy miesiąc przestoju. W okresie tzw. postojowego możliwe jest zmniejszenie wynagrodzenia podstawowego do 80 proc. oraz czasu pracy w takim samym wymiarze. Ponadto wiele uzdrowisk prowadzi także ograniczoną działalność (ambulatoria, oddziały dzienne). W związku z tym trudno mówić o braku funduszy na wynagrodzenia dla fizjoterapeutów. Szczególnie jeżeli – jak pokazują rozmowy z nimi – większość jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Uzdrowiska, które przekształciły się w izolatoria, także otrzymują finansowanie, nawet jeśli nie przyjmują pacjentów, bo NFZ płaci za tzw. gotowość. W tych miejscach oraz w szpitalach przyjmujących pacjentów z COVID-19 fizjoterapeuci powinni znaleźć zatrudnienie, bo dziś żaden z naukowców ani decydentów nie podważa roli i wsparcia fizjoterapii przed, w trakcie i po chorobie wywołanej przez SARS-CoV-2. A opieka fizjoterapeutyczna ułatwia wyzdrowienie oraz zmniejsza ryzyko powikłań i śmierci. Również w obliczu skutków bezobjawowego zakażenia COVID-19 opieka fizjoterapeuty wydaje się konieczna: część negatywnych konsekwencji ujawnia się po długim czasie od zakażenia i wymaga rehabilitacji.

Warto podkreślić, iż w przypadku przedłużającej się pandemii i korekty dotychczasowego finansowania, możliwe są kolejne zmiany organizacyjne. Ich priorytetem powinno być utrzymanie kadry, która przecież przez wiele lat nabrała doświadczenia i umiejętności. Wiemy, że mają jednak miejsce pewne nieprawidłowości: „W czasie postojowego fizjoterapeuci są przekierowywani do wykonywania prac niezwiązanych z zawodem, czyli stróżowania, prac porządkowych (np. gruntowne sprzątanie obiektu) czy remontowo- budowlanych” – powiedzieli nam proszący o anonimowość fizjoterapeuci z dużego uzdrowiska. Wspomniana sytuacja jest niezgodna z prawem. Pracodawca, jak mówi Kodeks pracy, w przypadkach uzasadnionych swoimi potrzebami może powierzyć pracownikowi, w tym fizjoterapeucie, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. To jest kluczowe stwierdzenie: odpowiada kwalifikacjom pracownika. Kwalifikacje są odpowiednie, jeśli podczas powierzonej pracy fizjoterapeuta jako profesjonalista medyczny ma możliwość wykorzystywania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobytego na dotychczasowym stanowisku. Nie może ona swoim charakterem znacznie odbiegać od dotychczasowej, bowiem może być to potraktowane jako naruszenie poszanowania godności pracownika. Apelujemy do fizjoterapeutów, aby zgłaszali związkom zawodowym oraz KIF próby zastraszania czy obniżenia wynagrodzenia.

Działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Nie wiemy, jak długo potrwa pandemia i z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć. Dla nas jest ważne, żeby uzdrowiska wznowiły swoją aktywność tak szybko, jak to tylko będzie możliwe i pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Pewną nadzieję niosą szczepionki, które ułatwią walkę z pandemią.

Eksperci KIF przygotowali program fizjoterapii postcovidowej i działają na rzecz jego wprowadzenia także w uzdrowiskach. Ponadto apelujemy, aby wypłacana przez NFZ zaliczka w wysokości 1/12 kontraktu, nie wymagała odpracowania, a ewentualne zaległości z tego tytułu uległy umorzeniu.

Pracujemy także nad projektem ustawy umożliwiającej fizjoterapeutom nabycie uprawnień do przeprowadzania szczepień. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie to obowiązujące prawo.

Redakcja poleca

Wystosowaliśmy już sprzeciw wobec decyzji ministra zdrowia, w której uznano COVID-19 za chorobę zawodową tylko w odniesieniu do lekarzy, a nie uwzględniono innych grup zawodowych, m.in. fizjoterapeutów.

Zwróciliśmy także Ministerstwu Zdrowia uwagę, na oczywistą nierówność: pracownicy sanatoriów przekształcanych w izolatoria nie dostają dodatkowych pieniędzy z tytułu opieki nad chorymi na COVID-19. Nie ma ich w wykazie placówek, które takie świadczenie mogą otrzymać zgodnie z poleceniem ministra zdrowia skierowanym do prezesa NFZ. W naszej ocenie wymaga to szybkiej zmiany.

Na koniec warto przypomnieć, że KIF wspiera także swoich członków w ramach realizowanej pomocy socjalnej oraz bezpłatnej pomocy prawnej. Zachęcamy do kontaktu!

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry