Teraz czytasz
Potrzeby rosną, nakłady finansowe spadają

 

Potrzeby rosną, nakłady finansowe spadają

Grupa pacjentów, którzy nie są w stanie wrócić do pełni sił po przejściu COVID-19 bez naszego wsparcia, jest coraz liczniejsza. Tymczasem finansowanie fizjoterapii w tym roku będzie jeszcze gorsze niż w zeszłym.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwróciła się do NFZ z prośbą o uzasadnienie decyzji, na mocy której finansowanie rehabilitacji leczniczej w 2021 r. uległo znacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego. Jako argument podano oczywiście pandemię, która miała wymusić przesunięcie środków. Sytuacja nie dotyczy wszystkich województw, ale znacznej ich części, np. w przypadku oddziału w Wielkopolsce obniżenie wynosi 30 proc. Jak wynika z danych przekazanych na wniosek KIF, do końca października 2020 r. z możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego do końca czerwca 2021 r. na mocy przepisów¹ skorzystały 1504 podmioty lecznicze realizujące umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Przepis umożliwiający wydłużenie okresu rozliczeniowego miał na celu umożliwienie zrealizowanie planów rzeczowo-finansowych ustalonych na rok 2020 oraz rozliczenia wypłaconych bez sprawozdawczości należności stanowiących iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym (tzw. 1/12). Tym bardziej uważam, że zmiana finansowania jest nieuczciwa i nie w porządku. Nie tylko w stosunku do placówek, ale też pacjentów, gdyż konsekwencją zmniejszenia nakładów będzie wydłużenie kolejek w danych regionach, które już dziś na podstawowe świadczenia fizjoterapeutyczne są bardzo długie.

A co z grupą ozdrowieńców, którzy potrzebują fizjoterapeutów, a ci nie będą dostępni, bo z racji mniejszych kontraktów, a więc i mniejszej ilości pracy, stracą zatrudnienie? Już teraz ruszają na rynku komercyjnym programy postcovidowe, gdzie fizjoterapeuci pełnią główną rolę.

Kontynuując prowadzone od początku epidemii działania związane z propagowaniem postaw prozdrowotnych i podejmowaniem inicjatyw (również w ramach współpracy z WHO i World Physiotherapy), grupa naszych ekspertów opracowała dokument „Program fizjoterapii dla osób po przebytej chorobie COVID–19”, który – mamy nadzieję – zostanie również finansowany ze środków publicznych i dotrze do jak największej grupy odbiorców. Warto podkreślić, że od początku epidemii zakażonych zostało 1,45 mln osób² w Polsce.

Już dziś wiemy, że najczęstszym objawem pocovidowym, który zauważa u siebie ponad 60 proc. pacjentów, jest zmniejszenie wydolności. Więc kto, jak nie fizjoterapeuci, ma tę wydolność u nich zwiększyć, po to, żeby mogli wrócić do swoich obowiązków, do pracy? Co z tymi pacjentami, których nie stać na prywatną opiekę fizjoterapeutyczną?

Nielimitowane finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci

Zmiany wprowadzone zarządzeniem z dnia 4 stycznia br. nr 3/2021/DSOZ prezesa NFZ są realizacją przepisów ustawy o Funduszu Medycznym z dnia 7 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1875). Na ich podstawie niniejszym wprowadzono bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 r.ż.

Martwi nas jednak to, że nie podniesiono jednocześnie jakości udzielanych świadczeń. Gdyby zwiększono ich wycenę, to może byłaby szansa na realizację zindywidualizowanych terapii, o co wnioskujemy już od dawna. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że obecne wyceny są mocno niedoszacowane i w żaden sposób nie odzwierciedlają faktycznych kosztów.

Program solidarnościowy powróci

Kolejną pozytywną informacją są zmiany w rządowym programie solidarnościowym, który został stworzony dla osób z niepełnosprawnością lekką i umiarkowaną. Będzie on kontynuowany, a wszystkie oddziały, w ramach których realizowane były umowy w roku 2020, już je aneksowały na 2021 r. Treść zmienionej uchwały już poznaliśmy³, czekamy teraz na publikację nowego zarządzenia w tej sprawie. KIF zgłosiła szereg uwag co do jego zeszłorocznej formy. Dużym problemem było chociażby to, że zawieranie umów dopuszczone zostało tylko na drodze konkursów ofert, których procedowanie obwarowane jest terminami ustawowymi, a wykluczono możliwość przystąpienia do realizacji świadczeń w trybie wnioskowym, który został przewidziany w przepisach ustawy o Funduszu Solidarnościowym. Niektóre wymogi konkursowe były też kompletnie niezasadne, jak np. używanie skanera laserowego czy dwóch pól magnetycznych wysokiej częstotliwości, co mija się z celem, mając na względzie fakt, że podstawą udzielanych świadczeń ma być kinezyterapia, a nie fizykoterapia.

Zamieszanie w kolejce

Pandemia zweryfikowała trochę typ pacjentów, który się u nas pojawia. Dotąd niektórzy traktowali fizjoterapię jak odnowę biologiczną. W tej chwili w oddziałach rehabilitacji, w ambulatoriach, pojawiają się głównie osoby, które faktycznie potrzebują pomocy w powrocie do aktywności zarówno tej społecznej, jak i zawodowej.

Niestety zrobiło się ogromne zamieszanie w kolejkach. Oczywiste jest, że jeśli ktoś jest w izolacji czy na kwarantannie akurat w czasie, gdy miał mieć fizjoterapię, to jest to wystarczającym usprawiedliwieniem do jej przesunięcia. Jednak dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów pacjent, który nie zgłosił się w ustalonym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, podlega możliwości przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek w tej sprawie pacjent może złożyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii. A podmiot musi to uwzględnić.

Nie tylko COVID-19

14 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z poz. 91⁴). Wprowadzono w nim – m.in. na wniosek Krajowej Izby Fizjoterapeutów – regulację umożliwiającą kontynuowanie rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych, która została przerwana po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii po 23 października 2020 r. W natłoku docierających do nas codziennie informacji o kolejnych zakażonych musimy pamiętać, że mamy również do czynienia z innymi problemami zdrowotnymi, które wymagają pomocy fizjoterapeutów. Nierzadko są one bardzo poważne, konieczna jest np. rehabilitacja poudarowa, pozabiegowa. Dlatego ta zmiana przepisów jest tak istotna dla wszystkich pacjentów, którym z powodu COVID-19 przerwano terapię, a jej brak grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia.

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548).
2. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia z dnia 20.01.2021 r.
3. Uchwała NR 197 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (MP 2021 poz. 30).
4. dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry