Teraz czytasz
Zaczynaliśmy od podstaw

 

Zaczynaliśmy od podstaw

  • Praca Komisji Rewizyjnej w I kadencji była szczególna z powodu zerowego stażu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jako fizjoterapeuci musieliśmy poznać tajniki pracy kontrolera, tak odmienne od specyfiki naszego zawodu – mówi Iwona Skorupa, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów powołał Komisję Rewizyjną, której zostałam przewodniczącą, a Paweł Kaleta sekretarzem. W skład KR weszli także: Piotr Kotajny, Jacek Tuz, Jędrzej Wierzchowski. Od pierwszej kontroli korzystamy z merytorycznego wsparcia ze strony Katarzyny Hebdzyńskiej, doradcy ds. audytu wewnętrznego i kontroli.

Komisja Rewizyjna realizuje swoje cele zgodnie z postanowieniami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej przekazanego do MZ. Do zakresu jej działań należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Z wnioskiem o konieczności przeprowadzenia doraźnej kontroli może wystąpić prezes, dwóch wiceprezesów lub 10 członków KRF. W czasie pierwszej kadencji odbyło się pięć kontroli (jedna rozpoznawcza i cztery planowe).

Efektem przeprowadzonych kontroli są wnioski i zalecenia pokontrolne. Aby podjąć czynności kontrolne, członkowie KR wykonali wręcz tytaniczną pracę przygotowawczą. Jako fizjoterapeuci musieliśmy poznać tajniki pracy kontrolera, tak odmienne od specyfiki naszego zawodu. Najistotniejsze było pozyskanie wiedzy w zakresie selekcji, czytania i analizy różnego rodzaju dokumentów. Następną kwestią wymagającą poznania była umiejętność poruszania się wśród dużej liczby uchwał, ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych.

Nie mniej ważną aktywnością członków KR był udział w obradach Krajowej Rady Fizjoterapeutów, szczególnie podczas prac nad uchwałami regulującymi działalność KIF pod kątem gospodarki finansowej samorządu.

Redakcja poleca

Nasza praca w I kadencji była szczególna również z powodu zerowego stażu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jako młoda organizacja budowała swoje struktury od podstaw. Dlatego też KR oprócz funkcji kontrolnej pełniła również doradczą w zakresie wskazywania prawidłowych rozwiązań dla działalności KIF i jej Biura.

Dziękuję za wspaniałą współpracę i zaangażowanie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry