Teraz czytasz
Zmieniło się postrzeganie naszego zawodu

 

Zmieniło się postrzeganie naszego zawodu

Powstanie samorządu fizjoterapeutów było bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla samych fizjoterapeutów, ale też ogółu społeczeństwa, któremu współczesna, nowoczesna fizjoterapia powinna jak najlepiej służyć. Było to więc nie tylko potrzebne, ale i konieczne. Współpraca KIF m.in. z innymi samorządami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, ministerstwami (nie tylko resortem zdrowia), Narodowym Funduszem Zdrowia jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju fizjoterapii i funkcjonowania służby zdrowia. Dlatego też jako konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii staram się uczestniczyć wraz z samorządem w pracach związanych zarówno z powstawaniem nowych aktów prawnych, jak i przy podejmowaniu decyzji dotyczących teraźniejszości i przyszłości fizjoterapeutów. Mam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w obecnym kształtowaniu zawodu zarówno jako konsultant krajowy, ale także jako członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Trzeba podkreślić, że powołanie samorządu zawodowego przyczyniło się w zasadniczy sposób do popularyzacji zawodu fizjoterapeuty w społeczeństwie oraz – wydaje się – odpowiedniego i należytego „umiejscowienia” go wśród samodzielnych zawodów medycznych. Dzięki temu jako fizjoterapeuci jesteśmy bardziej rozpoznawalni w różnych środowiskach, nie tylko tych związanych z szeroko pojętą służbą zdrowia. Ta zmiana postrzegania zawodu i jego przedstawicieli nastąpiła nie tylko wśród pacjentów, ale też wśród polityków, co niejednokrotnie umożliwia i ułatwia prowadzenie rozmów i negocjacji dotyczących przyszłości fizjoterapii.

Powstanie samorządu niewątpliwie już spowodowało zmianę w świadomości części społeczeństwa dotyczącą potrzeby fizjoterapii, ale należy podejmować kolejne kroki związane z samodzielnością tej tak potrzebnej dziedziny medycyny. Istotna jest także próba zmiany podejścia społeczeństwa do samego procesu leczenia i aktywnego w nim uczestnictwa, co skutkuje jak najdłuższym utrzymaniem pełnego zdrowia. I tu jawi się ogromna rola fizjoterapii w profilaktyce, zapobieganiu chorobom, także tym cywilizacyjnym. Dzięki temu będziemy w stanie w znacznym stopniu ograniczyć ogromne koszty społeczne i ekonomiczne.

Zadań stojących przed Krajową Izbą Fizjoterapeutów jest jeszcze bardzo dużo. To przede wszystkim porządkowanie zagadnień związanych z fizjoterapią we wszystkich sferach, nie tylko związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia, szkolnictwa akademickiego czy też zmianami demograficznymi związanymi chociażby ze starzeniem się społeczeństwa i występującymi potrzebami fizjoterapii. Nie wspominając o skutkach pandemii wpływającej na pracę fizjoterapeutów. Toteż na fizjoterapeutach, jako przedstawicielach zawodu zaufania publicznego, jak i samorządzie zawodowym, spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Redakcja poleca

Dr hab. Jan Szczegielniak

Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Członek KRF.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry