Teraz czytasz
Święto fizjoterapeutycznej demokracji

 

Święto fizjoterapeutycznej demokracji

Przygotowania do wyborów rozpoczęły się już na początku 2020 r. i były prowadzone przez biuro KIF. Wiązało się to m.in. ze znalezieniem 64 odpowiednich lokali wyborczych w 58 miastach oraz rekrutacją ponad 330 członków Komisji Rejonowych.

1 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Wyborczej, która została powołana w oparciu o Uchwałę nr 508 Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Wtedy do przygotowań wyborczych dołączyli fizjoterapeuci wybrani do Krajowej Komisji Wyborczej (na zdjęciu), a ja objąłem zaszczytne miejsce jej przewodniczącego.

Do naszych głównych zadań należało: przygotowanie list fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania, rejestracja kandydatów na delegatów, powołanie członków i przewodniczących Komisji Rejonowych. A już w czasie kolejnych tur wyborów sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowością i rozpatrywanie ewentualnych protestów związanych z ich przebiegiem.

Do udziału w wyborach na delegatów zgłosiło się 778 kandydatów na 332 miejsca. Uprawnionych do głosowania było 69 291 fizjoterapeutek i fizjoterapeutów. Średnia frekwencja dla wszystkich rejonów głosowania wyniosła 9,45%.

W trakcie wyborów nie wpłynęły do Krajowej Komisji Wyborczej żadne informacje na temat zakłóceń przebiegu głosowania w poszczególnych Komisjach Rejonowych.

Dzięki dobremu przygotowaniu przez biuro KIF wyborów pod względem organizacyjnych oraz zaangażowaniu członków i przewodniczących Komisji Rejonowych, a także członków Krajowej Komisji Wyborczej udało przeprowadzić sprawnie i bez zakłóceń to olbrzymie przedsięwzięcie.

I choć cały proces przebiegł bez problemów, to korzystając ze zdobytego doświadczenia, można postulować o wprowadzenie „ulepszeń” w kolejnych kadencjach.

Redakcja poleca

Moim zdaniem głównym zadaniem na przyszłość powinno być dążenie do przeprowadzania we wszystkich Komisjach Rejonowych wyborów w formie elektronicznej. W zasadniczy sposób ułatwiłoby to nie tylko głosowanie, ale i usprawniłoby, i przyśpieszyło proces wyłaniania delegatów (zliczania głosów).

Ważne jest także podejmowanie działań na rzecz podniesienia frekwencji, chociaż na tle innych samorządów zawodowych nie odbiega ona od średniej, a w niektórych przypadkach jest nawet wyższa. Niemniej, ponieważ jesteśmy najmłodszym samorządem medycznym, kluczowe wydaje się prowadzenie ciągłej kampanii informacyjnej mającej na celu umacnianie świadomości roli samorządu zawodowego, członkiem jest przecież każdy z nas. Aby każde kolejne wybory i udział w nich był postrzegany jako nasz obowiązek i aby było to święto naszej fizjoterapeutycznej demokracji.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy organizacji wyborów: pracownikom biura KIF, członkom i przewodniczącym Komisji Rejonowych, moim koleżankom z Krajowej Komisji Wyborczej oraz pogratulować nowo wybranym delegatom.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry