Teraz czytasz
Podgrupy World Physiotherapy czekają na polskich fizjoterapeutów

 

Podgrupy World Physiotherapy czekają na polskich fizjoterapeutów

 • Taki sojusz pozwoli fizjoterapeutom z Polski uzyskać dostęp do światowych zasobów wiedzy i praktyki fizjoterapeutycznej – o funkcjonowaniu podgrup rozmawiamy z Tracy Bury, zastępczynią dyrektora generalnego World Physiotherapy.

Wyjaśnij, proszę, czym są podgrupy działające przy  World Physiotherapy? 

To niezależne struktury skupiające swoje działania  wokół określonych obszarów fizjoterapii. Ich członkami  są przedstawiciele krajowych grup tematycznych  – jakie właśnie powołaliście w Polsce – zajmujący  się danymi dziedzinami. Najważniejszą zasadą jest  to, że wszyscy członkowie podgrup – indywidualni  lub „instytucjonalni”¹ – muszą być członkami World  Physiotherapy. 

Jakie podgrupy obecnie funkcjonują? 

Mamy powołanych 14 podgrup. Skupione są wokół:  akupunktury; aquaterapii; fizjoterapii krążeniowo-  -oddechowej; fizykoterapii; fizjoterapii w HIV/AIDS,  onkologii i medycyny paliatywnej; terapii manualnej  (fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej); fizjoterapii  w zdrowiu psychicznym; w neurologii; w chorobach  zawodowych i medycynie pracy; fizjoterapii osób  starszych, fizjoterapii pediatrycznej; fizjoterapii dna  miednicy; prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;  fizjoterapii w sporcie. 

Jaka historia kryje się za utworzeniem podgrup  przy World Physiotherapy? 

Decyzja zapadła 46 lat temu na VIII Światowym Walnym  Zgromadzeniu zarządu World Physiotherapy  (wtedy znanej jako WCPT) i związana była z dążeniem  do rozwoju zawodu oraz próbą zdefiniowania  specjalizacji zawodowych w fizjoterapii. Pierwszą  podgrupą, utworzoną w 1978 r., była Międzynarodowa  Federacja Ortopedycznej Medycyny Manualnej  (IFOMPT). Kolejna powstała dopiero po 17 latach  i była to IPPTA, czyli podgrupa zrzeszająca prywatne  praktyki fizjoterapeutyczne.

Jakie są cele działania podgrup i jakie korzyści płyną  z nich dla fizjoterapeutów z całego świata? 

Cele są wspólne we wszystkich podgrupach. To promocja  rozwoju fizjoterapii i wymiany wiedzy naukowej  w danej dziedzinie. Widoczne jest silne poczucie  wspólnoty zainteresowań w obrębie grupy – członkowie  udzielają sobie wsparcia, wymieniają informacjami  i doświadczeniami. Istnienie podgrup obrazuje  różnorodność w obrębie specjalizacji w fizjoterapii.  Dodatkową korzyścią dla każdego fizjoterapeuty  biorącego udział w pracach podgrup jest bezcenna  możliwość uczestniczenia w globalnej społeczności  zawodowej. 

Czy każdy fizjoterapeuta może wnioskować o powołanie  kolejnych podgrup? 

Propozycje powołania nowych podgrup zgłasza się  poprzez oficjalny formularz na stronie World Physiotherapy,  a decyzja podejmowana jest na walnym  zgromadzeniu zarządu. Brzmi to bardzo prosto, ale  w praktyce muszą zostać spełnione liczne wymogi  formalne. Przede wszystkim podgrupy składają się  z organizacji członkowskich, które należą do World  Physiotherapy lub są przez nie rekomendowane.  Podgrupa nie może liczyć mniej niż 10 osób i musi  składać się z fizjoterapeutów z minimum trzech różnych  regionów świata. Ponieważ podgrupy są traktowane  jako samodzielne organizacje działające przy  World Physiotherapy, muszą też spełniać wymogi,  które przypisuje się takim organom, czyli: ustalona  kadencyjność władz, powołanie zarządu, wypracowanie  konstytucji grupy, regulaminów obrad czy zasad  głosowania, etc. 

Która z podgrup jest w Twojej opinii najbardziej aktywna  i efektywnie wpływa na rozwój zawodu? 

Wszystkie spełniają swoje funkcje! Niektóre mają  więcej członków, niektóre obejmują więcej obszarów  geograficznych albo mają długoletnie tradycje, a inne  oferują nowoczesne rozwiązania. Ważne jest, aby  zdać sobie sprawę, że budowanie takich wielonarodowościowych  organizacji wymaga czasu i ogromnego  zaangażowania ze strony wielu liderów, który  pełnią swoje funkcje pro publico bono. To ogromne  szczęście, że mamy wspaniałych fizjoterapeutów  gotowych do poświęcenia swojego czasu na rozwój  zawodu na całym świecie, a ostatecznie na poprawę  usług fizjoterapeutycznych wpływających na zdrowie  i dobre samopoczucie jednostek. 

Jaki był najbardziej spektakularny sukces działania  podgrup, który wpłynął regionalnie lub globalnie  na społeczność fizjoterapeutów? 

To dla mnie trudne pytanie, które najlepiej zadać  bezpośrednio przedstawicielom podgrup, którzy odpowiedzialni  są za opracowywanie strategii działania  oraz mierzą efekty tych aktywności. Moim zdaniem  podniesienie rangi niektórych obszarów klinicznych  w fizjoterapii samo w sobie jest już olbrzymim sukcesem.  Mam tu na myśli np. podkreślenie istotnego  wkładu fizjoterapeutów w dziedzinie HIV/AIDS, onkologii  i opieki paliatywnej czy zdrowia psychicznego.  W innych przypadkach celem było zwiększenie standardów  edukacji i praktyk. Dlatego np. w obszarze terapii  manualnej i fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej  warunkiem członkostwa jest spełnienie określonego  standardu edukacji. Niektóre z podgrup organizują  cyklicznie międzynarodowe konferencje, podczas  których dzielą się wiedzą naukową i doświadczeniem  klinicznym (np. IFSPT, IFOMPT, IOPTMH). 

Redakcja poleca

Jakie korzyści dla polskich fizjoterapeutów mogą  płynąć z członkostwa w podgrupach? 

Taki sojusz pozwoli fizjoterapeutom z Polski uzyskać  dostęp do światowych zasobów wiedzy i praktyki fizjoterapeutycznej.  Da możliwość nauki, nawiązywania  kontaktów, promowania krajowych osiągnięć. Nie  bez znaczenia jest też możliwość uzyskania wsparcia  w rozwiązywaniu wspólnych problemów zawodowych.  Pojawia się możliwość współpracy badawczej,  a także czynnego udziału w zarządach i komisjach  danych podgrup. Warto wspomnieć, że wszyscy  członkowie podgrup mają możliwość zgłaszania te- matów, które są podejmowane na Światowym Kongresie  Fizjoterapii. Jego organizatorzy udostępniają  platformę edukacyjną dla przedstawicieli podgrup  w sesjach networkingowych. 

Czy znane są plany rozwoju podgrup? A może w niedalekiej  przyszłości powstaną nowe?

Regularnie kontaktujemy się z przedstawicielami  wszystkich podgrup, organizujemy cykliczne spotkania  z zarządem World Physiotherapy. W ostatnim  okresie dominowały spotkania online, jednak w 2022  r. planujemy spotkanie na żywo. Omówione zostaną  na nim przyszłe plany i możliwości rozwoju. W tej  chwili nie tworzy się żadna nowa podgrupa. 

1) W przypadku niewielkich Państw członkowskich, które nie mają rozbudowanych struktur w obszarze sekcji tematycznych, do podgrupy World Physiotherapy może należeć cała organizacja.

Tracy Bury

Zastępca Dyrektora Generalnego World Physiotherapy

Przy World Physiotherapy działa 14 podgrup dotyczących:

 • akupunktury (IAAPT),
 • aquaterapii (IOAPT),
 • fizjoterapii krążeniowo-oddechowej (ICCrPT),
 • fizykoterapii (ISEAPT),
 • fizjoterapii w HIV/AIDS, onkologii i medycyny paliatywnej (IPT-HOPE),
 • terapii manualnej/ fizjoterapii mięśniowoszkieletowej (IFOMPT),
 • fizjoterapii w zdrowiu psychicznym (IOPTMH),
 • fizjoterapii w neurologii (INPA),
 • fizjoterapii w chorobach zawodowych i medycynie pracy (IFPTOHE),
 • fizjoterapii osób starszych (IPTOP),
 • fizjoterapii pediatrycznej (IOPTP),
 • fizjoterapii dna miednicy (IOPTPWH),
 • prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych (IPPTA),
 • fizjoterapii w sporcie (IFSPT).
Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
2
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
1

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry