Teraz czytasz
Kiedy fizjoterapeuta może wydać zaświadczenie?

 

Kiedy fizjoterapeuta może wydać zaświadczenie?

W zakresie czynności, do których uprawnionych jest fizjoterapeuta, została wskazana możliwość wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii. Dodatkowo przepisy wskazują, że takie opinie/orzeczenia może wydawać fizjoterapeuta z tytułem zawodowym magistra (i odpowiednim stażem zawodowym, jeżeli kończył studia rozpoczęte przed 2018 r.) albo specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Dokumenty te są często niezbędne pacjentom do dalszego leczenia, bądź potwierdzenia, że mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności. Kiedyś opiniowany był w Izbie przypadek wskazujący, że fizjoterapeuci mogą wystawić zaświadczenia, że z fizjoterapeutycznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z jazdy konnej.

Przepisy nie precyzują w jakich sytuacjach takie dokumenty fizjoterapeuta może wystawić ani w jakich okolicznościach. Stąd przy wydawaniu zaświadczeń warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Po pierwsze warto pamiętać, że wszelkie dokumenty poświadczają fakt, który został tam opisany, a zatem fizjoterapeuta bierze odpowiedzialność za informacje zamieszczone w zaświadczeniu. Zatem wszelkie dane należy oprzeć na przeprowadzonym wywiadzie i posiadanej dokumentacji medycznej.

Po drugie zaświadczenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie stanu funkcjonalnego albo opisu przebiegu procesu fizjoterapii danego pacjenta. W pozostałym zakresie (nazwijmy go „ogólnomedycznym”) uprawnienie do wystawiania zaświadczeń posiada co do zasady lekarz.

Redakcja poleca

Po trzecie informacja o wydanych orzeczeniach, opiniach lub zaświadczeniach musi znaleźć się w karcie indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej.

Podstawa prawna:
Art. 4 ust. 2 pkt 9 oraz ust. 4a i 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
1
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry