Teraz czytasz
Czy fizjoterapeuta może reklamować swoje usługi?

 

Czy fizjoterapeuta może reklamować swoje usługi?

Zgodnie z przepisami regulującymi działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

Fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową musi zatem informować pacjentów o zakresie (np. o udzielaniu świadczeń rehabilitacyjnych) i rodzaju udzielanych świadczeń (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne). Dodatkowo na stronie internetowej powinny znaleźć się dane zawarte w regulaminie organizacyjnym. Chodzi tutaj o dane z zakresu: wskazania wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz odpłatności za świadczenia zdrowotne (w przypadku udzielania świadczeń komercyjnych), informacji o monitorowaniu pomieszczeń (jeżeli taki monitoring został wprowadzony) oraz informacji o prawach pacjenta.

W zakresie praw pacjenta rekomendujemy skorzystanie z materiałów opracowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta i dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/ulotka-o-prawach-pacjenta.

Pozostałe kwestie zamieszczane do publicznej wiadomości wymagają oceny, czy mają charakter obiektywny i neutralny. Dopuszczalne jest informowanie na stronie o określonych faktach (np. o kompetencjach/umiejętnościach posiadanych przez fizjoterapeutę). Natomiast nie może to mieć charakteru autopromocji, zachęty do skorzystania z usług (np. poprzez użycie słów „najlepszy”, „skuteczny”, „efektywny” czy „sprawdzony” albo informację o promocjach czy zniżkach za usługi). Również informacja o sukcesach placówki może być uznane za reklamę.

Naruszenie  zakazu reklamy grozi odpowiedzialnością z Kodeksu wykroczeń, który wskazuje, że kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mające formę i treść reklamy podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo fizjoterapeuta naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną wynikającą z podejrzeniem prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami prawa.

Zakres reklamy usług fizjoterapeutycznych, jak i udziału fizjoterapeutów w kampaniach został również uregulowany w Zasady Etyki Zawodowej – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl).

Redakcja poleca

Z uwagi, iż przepisy dosyć restrykcyjnie podchodzą do zakresu danych, które mogą być kierowane do pacjenta, a działalność lecznicza jest specyficzną działalnością skierowaną do osób, które nie zawsze mają możliwość zweryfikowania prawidłowości zawartych danych, ale jednocześnie są zmuszone do korzystania z usług zdrowotnych, rekomendujemy krytyczne podejście do treści zamieszczanych na stronach internetowych i dbanie, aby te informacje były obiektywne i oparte na ogólnodostępnych faktach.

Podstawa prawna:
Art. 14 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
Art. 147a Kodeksu wykroczeń;
Art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
§ 8 Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
1
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry