Dr Anna Pyszora

Doktor nauk o zdrowiu, asystentka w Katedrze Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fizjoterapeutka w Ośrodku Wentylacji Domowej w Bydgoszczy, Hospicjum Popiełuszki w Bydgoszczy. Członkini Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) i Zespołu ds. Fizjoterapii Oddechowej KIF.

5 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Postcovid to wyzwanie dla fizjoterapeutów

O fizjoterapii po przebyciu COVID-19 rozmawiamy z dr Anną Pyszorą, doradczynią prezesa KRF ds. fizjoterapii chorych z COVID-19.

Respiratory physiotherapy – it is more than breathing exercises and expectoration

This article was prepared by experts in the field of respiratory physiotherapy – Dr. Agnieszka Lewko and Dr. Anna Pyszora. It discusses the scope of such practices in the context of current scientific evidence and latest clinical recommendations.

Fizjoterapia oddechowa – to nie ćwiczenia oddechowe i odkrztuszanie

Artykuł ekspertek z zakresu tematyki fizjoterapii oddechowej – dr Agnieszki Lewko i dr Anny Pyszory – omawia jej zakres w świetle obecnej wiedzy naukowej i na podstawie istniejących rekomendacji klinicznych.

Wytyczne WCPT ws. fizjoterapii chorych na COVID-19

Przygotowane przez Światową Konfederację Fizjoterapii rekomendacje obejmują szczegółowe zalecenia dotyczące pracy z pacjentami przebywającymi na oddziałach szpitalnych.

Współpraca w ramach podgrup tematycznych

Członkostwo w WCPT umożliwia aktywne uczestniczenie w pracach podgrup, zajmujących się problematyką fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny…