Mirosław Młyński

Mirosław Młyński

Mgr fizjoterapii. Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z województwa pomorskiego Wykładowca w programach KIF: „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” oraz współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Fizjoterapeuta systemu NFZ. Absolwent studiów podyplomowych Prawo medyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Czy stać nas na utrzymanie status quo?

Aspekt finansowy w dobie powszechnego pilnowania pieniędzy jest szczególnie istotny.