Tomasz Jan Prycel

Pełnomocnik Prezesa KRF ds. Programów Polityki Zdrowotnej, absolwent Wydz. Lek. Łódzkiego UM i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Sekretarz i dyrektor zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC. tomasz.prycel@kif.info.pl

3 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem

Krajowa Izba Fizjoterapeutów kontynuuje współpracę ze środowiskami samorządowymi, pokazując rolę nowoczesnej fizjoterapii w lokalnych programach zdrowotnych oraz wskazując możliwości wykorzystania jej potencjału w walce ze skutkami pandemii.

Jak samorządy mogą wspierać osoby po COVID-19

W związku z COVID-19 samorządy muszą modyfikować zaplanowane strategie, również te związane z działaniami w obszarze polityki zdrowotnej. Konieczne stało się wdrażanie lokalnych programów pomocy osobom, które ucierpiały z powodu pandemii.

Fizjoprofilaktyka na szczeblu samorządowym

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce mogą podejmować działania w obszarze zdrowia, w tym także opracowywać i realizować z własnego budżetu niezależne programy polityki zdrowotnej. Dotyczy to także fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.