Bezczynność zawodowa

Brak PWZFz a uznanie wykonywania zawodu

Skończyłam studia przed 2015 r. i dopiero teraz ubiegam się o prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.…

Bezczynność zawodowa

Każde niewykonywanie zawodu stanowi tzw. bezczynność zawodową. Jednakże tylko w przypadku, gdy trwa ona dłużej…

Czy okres urlopu wychowawczego wlicza się do pracy w zawodzie?

Powrót do pracy po przerwie Rozróżnienia wymaga doświadczenie w zawodzie od stażu pracy. Urlop wychowawczy…