Teraz czytasz
Brak PWZFz a uznanie wykonywania zawodu

 

Brak PWZFz a uznanie wykonywania zawodu

Skończyłam studia przed 2015 r. i dopiero teraz ubiegam się o prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Czy dotychczasowy staż pracy wlicza się do doświadczenia w zawodzie?

Do Izby trafiają wnioski osób, które ukończyły studia jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (dalej jako „ustawa”), które nie pracowały do tej pory w zawodzie albo nie dopełniły ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Rodzi to pytanie, czy konieczne jest przejście przez te osoby przeszkolenia po tzw. bezczynności zawodowej?

Analizując kwestię od początku, należy wskazać, iż zgodnie z art. 143 ustawy osoby te zobowiązane były – o ile chciały wykonywać zawód – do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Okres przejściowy trwał do 1 czerwca 2018 r. Po tym terminie wykonywać zawód fizjoterapeuty mogą wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz).

Niestety niektórzy, pomimo niedopełnienia ciążącego na nich obowiązku, próbują wykazać, że wykonywali po czerwcu 2018 r. czynności z zakresu fizjoterapii. Takie działania stanowią wprost naruszenie art. 136 ustawy i nie mogą być przez KIF uznane za pracę w zawodzie.

A zatem fizjoterapeuta przed przystąpieniem do pracy w zawodzie winien zdobyć potwierdzenie kwalifikacji poprzez uzyskanie PWZFz. Jest to jedyny dokument uprawniający do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Od dnia uzyskania PWZFz wnioskodawca jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych, a tym samym od tego dnia realizacja świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych wlicza się do doświadczenia (stażu pracy) w zawodzie fizjoterapeuty.

Osoby, które nie posiadają PWZFz, traktowane są jako takie, które nie wykonywały zawodu. Okres bezczynności oblicza się od daty otrzymania dyplomu ukończenia szkoły (uchwała nr 452/I KRF ze zm.)

Przepis art. 11 ustawy nakłada na fizjoterapeutę, który nie wykonywał zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, obowiązek odbycia przeszkolenia. Ale można je rozpocząć dopiero po otrzymaniu PWZFz.

Reasumując, praca wykonywana po 1 czerwca 2018 r. bez PWZFz nie może być uznana za wykonywanie zawodu. W przypadku przerwy pomiędzy ukończeniem kształcenia a uzyskaniem PWZFz trwającej dłużej niż 5 lat, jest ona traktowana jako tzw. bezczynność i wiąże się z koniecznością przejścia przeszkolenia.

Więcej na temat przeszkolenia czytaj na stronie: Przeszkolenie po 5 latach bezczynności zawodowej – Centrum Pomocy – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl).

Redakcja poleca

* * *

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Uchwała nr 452/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej ze zm. (tekst-jedn.-uchw-452-I-KRF-stanowisko-staż.pdf (kif.info.pl)).

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry