MIĘDZYNARODOWE ZESPOŁY EKSPERCKIE

WCPT pozna siłę polskich fizjoterapeutów

Jakie korzyści przyniesie polskim fizjoterapeutom przynależność do WCPT? A jakie znaczenie ma dla każdego z nas słowo „korzyść”?

Co zyskujemy jako członkowie WCPT?

Co ja, jako przykładowa Anna Nowak, mogę zyskać na reprezentowaniu mnie w WCPT?

Współpraca w ramach podgrup tematycznych

Członkostwo w WCPT umożliwia aktywne uczestniczenie w pracach podgrup, zajmujących się problematyką fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny…