SAMODZIELNY ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW

Czas współpracy i budowania pozycji

Myślę, że jest to dobry czas też na to, aby pokazać lekarzom i pielęgniarkom, że fizjoterapeuta naprawdę jest elementem zespołu specjalistów medycznych i to bardzo ważną jego częścią – mówi Aleksandra Cieloszczyk

Fizjoterapia nie jest za darmo

Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów stworzyliśmy pół roku przed zmianą ustawy, która dała fizjoterapeutom duży zakres samodzielności i uprawnień. Stało się konieczne przedefiniowanie relacji między przedstawicielami zawodów medycznych.

Fizjoterapia przynosi pacjentom długotrwałe korzyści

Zauważyliśmy, że zapewnienie pacjentom aktywnej fizjoterapii skraca czas ich pobytu w szpitalu, obserwujemy też mniej powikłań infekcyjnych i zatorowych.

Postawiłam na fizjoterapię

Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów UCK zapewnił naszym pacjentom opiekę fizjoterapeutyczną na najwyższym poziomie.

Samodzielni i zawsze dostępni

Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów zatrudnia 70 osób, którzy zapewniają opiekę fizjoterapeutyczną całemu Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu (UCK) w Gdańsku.