UCK GDAŃSK

Fizjoterapia nie jest za darmo

Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów stworzyliśmy pół roku przed zmianą ustawy, która dała fizjoterapeutom duży zakres samodzielności i uprawnień. Stało się konieczne przedefiniowanie relacji między przedstawicielami zawodów medycznych.

Fizjoterapia przynosi pacjentom długotrwałe korzyści

Zauważyliśmy, że zapewnienie pacjentom aktywnej fizjoterapii skraca czas ich pobytu w szpitalu, obserwujemy też mniej powikłań infekcyjnych i zatorowych.

Samodzielni i zawsze dostępni

Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów zatrudnia 70 osób, którzy zapewniają opiekę fizjoterapeutyczną całemu Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu (UCK) w Gdańsku.