Związki zawodowe

Razem możemy więcej

Związek działa na podstawie ustawy o związkach zawodowych, która określa prawa i zadania organizacji związkowych…

7

Potrzebujący są wśród nas

Przy każdym samorządzie medycznym działa instytucja, której celem jest niesienie pomocy przedstawicielom zawodu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Współpraca związków zawodowych i KIF

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” i Krajowa Izba Fizjoterapeutów podpisały 2 grudnia deklarację o strategicznej współpracy.