Teraz czytasz
Razem możemy więcej

 

Razem możemy więcej

Związek działa na podstawie ustawy o związkach zawodowych, która określa prawa i zadania organizacji związkowych i dotyczy wszystkich związków na terenie kraju. Oprócz tego każdy z nich ma swój statut, który określa jego szczegółowe zadania, strukturę oraz prawa i obowiązki członków. To organizacje samorządne niezależne w swojej działalności od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, organizacji i instytucji. Organizacje związkowe bronią interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników, przeciwdziałają mobbingowi i dyskryminacji w zakładach pracy oraz wpływają na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Są stroną w negocjacjach płacowych z pracodawcami, prowadzą spory zbiorowe dotyczące warunków pracy i wynagrodzeń, mają prawo do przeprowadzenia strajku zakładowego. Przynależność do nich jest dobrowolna, można należeć do dowolnego związku zawodowego lub nawet dwóch w ramach jednego zakładu pracy. Głównym zadaniem samorządu zawodowego jest nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego. Posiada on przywilej konstytucyjny zezwalający na ograniczenie wolności wykonywania zawodu, reprezentuje interes grup zawodowych. Przynależność do niego jest obligatoryjna.

Z Krajową Izbą Fizjoterapeutów współpracujemy na różnych polach. Jestem przewodniczącą branży ochrony zdrowia w Forum Związków Zawodowych, która jest jedną z trzech central związkowych w Radzie Dialogu Społecznego. Skupia najliczniejszą grupę związków zawodowych reprezentujących zarówno pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii, ratowników, techników laboratoryjnych, jak i właśnie fizjoterapeutów. KIF zaprosiłam również do współpracy jako ekspertów w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy ministrze zdrowia, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, diagnostów, farmaceutów. Moim zdaniem to samorządy zawodowe mają najlepsze dane związane z sytuacją kadrową w poszczególnych grupach zawodowych, które dotyczą np. liczebności i wieku swoich przedstawicieli. Stało się dla nas jasne, że w obliczu pandemii COVID-19, obnażone zostały wszystkie wieloletnie zaniedbania w ochronie zdrowia, które należy przeanalizować i wskazać pilne kierunki zmian. Z poziomu Rady Dialogu Społecznego zaapelowaliśmy do ministra Jarosława Gowina o stworzenie doraźnego zespołu, który zajmowałby się najpilniejszymi kwestiami ochrony zdrowia w okresie pandemii. Problemy dotyczą również zasobów kadrowych w ochronie zdrowia i zabezpieczenia właściwego poziomu świadczeń pacjentom. Zajmowaliśmy się już np. sytuacją kadrową lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, diagnostów, farmaceutów.

Cenię KIF za to, że ma zawsze bardzo wyważone stanowisko, jest dobrze przygotowana do rozmów. Gdy proszę o jakieś dokumenty, to zawsze je szybko dostaję. Jeśli czasami żadnego z prezesów nie ma na spotkaniu, to potem dzwonią i dopytują o szczegóły.

Muszę przyznać, że godzenie tak wielu stanowisk i oczekiwań różnych grup zawodowych jest trudną sprawą. Od zawsze jednak mówię, że najlepiej jest ludzi skłócić i podzielić, bo wtedy politykom najlepiej się nimi rządzi. Uważam, że idąc razem jednym frontem, pokazujemy naszą siłę i że trzeba się z nami liczyć. Jeśli politycy nie zaczną nas słuchać i nie wpłyną na zwiększenie finansowania ochrony zdrowia, to dalej Niemcy będą wyłuskiwać naszych medyków, aby zajmowali się ich, a nie naszym starzejącym się społeczeństwem.

Razem jest bezpieczniej, jesteśmy silniejsi i możemy więcej.

Redakcja poleca

Krystyna Ptok

Pielęgniarka, mgr socjologii. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych, przewodnicząca Branży Ochrony Zdrowia FZZ reprezentującej 10 organizacji związkowych działających w ochronie zdrowia.

Fot. Archiwum prywatne K. Ptok
Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry