Teraz czytasz
Czy Polacy zostaną pozbawieni dostępu do fizjoterapii?

 

Czy Polacy zostaną pozbawieni dostępu do fizjoterapii?

  • Sytuacja w polskiej fizjoterapii jest coraz trudniejsza. Nawet 75 proc. fizjoterapeutów, czyli 50 000 osób, zostało zmuszonych do całkowitego zaprzestania swojej aktywności zawodowej w związku z pandemią COVID-19. Większość z nich nie kwalifikuje się do skorzystania z uchwalonego przez rząd pakietu pomocowego i oczekuje konkretnej pomocy, aby móc przetrwać kryzys i wrócić do swoich pacjentów.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stale apeluje o wsparcie dla środowiska fizjoterapeutycznego, przedstawiając precyzyjne dane i konkretne postulaty oraz podkreślając znaczenie tej grupy zawodowej dla sytuacji zdrowotnej Polaków. 27 marca prezes KRF przesłał list do Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP, Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów oraz Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju. W liście tym, wysłanym także do wiadomości Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz szefów klubów parlamentarnych, przedstawiona została analiza trudnej sytuacji w fizjoterapii.

Postulaty KIF obejmują m.in.:

A) Bezzwrotne wsparcie na poziomie do 60 proc. utraconych rocznych przychodów (udokumentowanych w porównaniu do średniomiesięcznej z 2019 r.), nie wyższe niż 40 000 zł.

Uzasadnienie:
Wiele prywatnych gabinetów zostało zamkniętych ze względu na epidemię. Ich właściciele z dnia na dzień stracili 100 proc. źródeł swojego utrzymania, zostały im jednak koszty (np. czynsz, pracownicy, opłaty za prąd, itd.). To środki konieczne do podstawowego przetrwania.

B) Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego dla preferencyjnych kredytów na okres nie dłuższy niż 2 lata na poziomie 80 proc. kredytu do kwoty nie wyższej niż 200 000 zł.

Uzasadnienie:
Wiele prywatnych gabinetów zostało zamkniętych ze względu na epidemię.  Ich właściciele z dnia na dzień stracili 100 proc. źródeł swojego utrzymania, zostały im jednak koszty (np. czynsz, pracownicy, opłaty za prąd, itd.). Ponadto nowego podejścia wymaga kwestia pracy po epidemii lub w jej trakcie (np. telerehabilitacja). Środki te mogą być przeznaczone na zakup sprzętu (np. wideo), nowoczesnych łóżek przenośnych, szkolenie personelu itd.

C) Dopłaty do czynszu przez okres do 1 roku.

Uzasadnienie:
Wiele prywatnych gabinetów zostało zamkniętych ze względu na epidemię.  Ich właściciele z dnia na dzień stracili 100 proc. źródeł swojego utrzymania, zostały im jednak koszty (np. czynsz, pracownicy, opłaty za prąd, itd.). W wielu sytuacjach podmiotem najmującym są spółki skarbu państwa czy samorządy lokalne.

D) Możliwość uzyskania lub zakupu po preferencyjnych stawkach odzieży ochronnej, rękawiczek i okularów, które wykorzystywane byłyby przez fizjoterapeutów do prowadzenia terapii u dzieci szczególnie potrzebujących (w formie wizyt domowych) lub w momencie rozruchu gabinetu (wysokie zagrożenie).

Uzasadnienie:
Wiele prywatnych gabinetów zostało zamkniętych ze względu na epidemię, jednak część fizjoterapii jest prowadzona z uwagi na stan pacjentów. Niektórzy fizjoterapeuci zostali skierowani do wsparcia lekarzy i pielęgniarek  w bezpośredniej pracy z pacjentami. Konieczne jest zapewnienie im właściwego zaopatrzenia.

Redakcja poleca

E) Wprowadzenie w drodze nowelizacji art. 4 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wyraźnego uprawnienia do wykonywania obowiązków zawodowych przez fizjoterapeutów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Uzasadnienie:
Wskazaną zmianę uzasadnia nie tylko konieczność zrównania uprawnień osób wykonujących zawody medyczne do wykonywania zawodu za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (obecnie taka forma przewidziana jest wyraźnie w ustawach zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych), lecz również konieczność zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów z zachowaniem bezpieczeństwa ich udzielania z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Potrzeba zmiany jest widoczna szczególnie w czasie stanu epidemii z uwagi na konieczność zapobieżenia cofnięciu się dotychczasowych efektów leczniczych u pacjentów, konieczność kontynuacji udzielanych świadczeń oraz konieczność minimalizacji ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń. Wskazać należy, że telerehabilitacja (czyli porada/konsultacja fizjoterapeuty za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności) funkcjonuje w obecnej praktyce wielu podmiotów, które nie chcą pozostawić swoich pacjentów bez opieki. Kolejna nowelizacja ma charakter techniczny i ma na celu umożliwienie przeprowadzenia wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za pomocą systemu teleinformatycznego – przez elektroniczną skrzynkę podawczą spełniającą standardy określone dla elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Miałaby to być forma alternatywna do zgromadzeń wojewódzkich. W związku z planowanym zakończeniem kadencji organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów z końcem 2020 r. konieczne jest przeprowadzenie wyborów w II połowie 2020 r. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną organizacja tych wyborów może się okazać niemożliwa, po pierwsze  z uwagi na działania przygotowawcze, które muszą zostać przełożone na późniejszy okres, jak również niepewną sytuację epidemiologiczną w II połowie roku.

30 marca br. po uchwaleniu tarczy antykryzysowej, w której nie przyjęto żadnego z naszych postulatów, został do tych samych adresatów wysłany kolejny list, tym razem wzbogacony o dane uzyskane z badania ankietowego zrealizowanego przez KIF. Prezes KRF wyraża w nim nadzieję, że “(…) polski rząd i parlament znowu nie obudzą się za późno, czyli w momencie, w którym wszyscy Polacy zostaną pozbawieni dostępu do fizjoterapii. Już teraz w kolejce oczekuje 2 mln pacjentów (…) i informuje, iż nie ustaniemy w alarmowaniu i przekazywaniu kolejnych danych na temat dramatycznej sytuacji w polskiej fizjoterapii”.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
1
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry