Teraz czytasz
Walczymy o ochronę fizjoterapeutów i włączenie telerehabilitacji do świadczeń gwarantowanych

 

Walczymy o ochronę fizjoterapeutów i włączenie telerehabilitacji do świadczeń gwarantowanych

Od ponad 3 tygodni, czyli od dnia powołania zespołu kryzysowego przy KIF, nie ustajemy w działaniach mających na celu utrzymanie ciągłości świadczeń fizjoterapeutycznych oraz ochronę zdrowia fizjoterapeutów i pacjentów. Wystosowaliśmy do NFZ i Ministerstwa Zdrowia liczne pytania o aktualną interpretację przepisów, prosimy też o wytyczne oraz proponujemy konkretne rozwiązania.

W obszarze świadczeń gwarantowanych jest wiele problemów, które dotyczą fizjoterapeutów, ale też pacjentów. Na przykład bardzo palącą sprawą jest dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych, kwestia kolejek i zasad nimi rządzących. Pacjenci pytają, co z zaplanowanym bądź przerwanym leczeniem fizjoterapeutycznym w sytuacji, kiedy ambulatoria zostały zamknięte? W tej konkretnej sprawie NFZ twierdzi, że pacjent będzie kontynuował rehabilitację po wznowieniu udzielania świadczeń przez placówkę, która rozpoczęła realizację skierowania, a same kolejki pacjentów mają być prowadzone tak, jak to było robione dotychczas.

Dużo niepokoju wiąże się również z płatnościami za niezrealizowane usługi zakontraktowane przez NFZ. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia, w celu utrzymania płynności finansowej w podmiotach, które ograniczyły udzielanie świadczeń, w okresie przejściowym związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszczają zmianę podstawy wypłaty należności na wniosek świadczeniodawcy ustalonej „jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń”. Co to oznacza? Fundusz na wniosek świadczeniodawcy wypłaci kwotę w wysokości 1/12 kontraktu rocznego za każdy miesiąc „przestoju”, przy czym zakłada, że środki te powinny się zbilansować wykonanymi usługami do końca roku. Niestety mamy świadomość, że jeżeli stan pandemii będzie się przedłużał, to wiele podmiotów nie będzie w stanie sprostać temu wymaganiu. Nie uda się tego zrobić nawet przy znacznym wydłużeniu godzin pracy placówek, zarówno tych ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Tym bardziej nie ma na to szans w przypadku uzdrowisk, gdyż nie ma możliwości, aby udało się z dnia na dzień zwiększyć liczbę miejsc dla pacjentów. Zwracamy NFZ uwagę na powyższe kwestie, z nadzieją na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

Kolejny problem, w obszarze świadczeń gwarantowanych, to również trudności w rozliczeniu z NFZ z powodu braków kadrowych w placówkach. Wielu fizjoterapeutów przebywa na zwolnieniach lekarskich, korzysta z zasiłku nad dziećmi lub też znajduje się w obowiązkowej kwarantannie. Zgodnie z przesłanym stanowiskiem Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, stanowiącym odpowiedź na zadane przez nas pytanie, „świadczeniodawca, który nie zawiesił działalności winien utrzymać minimalne warunki wymagane do realizacji świadczeń adekwatne do ilości zgłaszających się świadczeniobiorców”.

Redakcja poleca

W obecnej chwili szczególnie istotne jest włączenie telerehabilitacji do świadczeń gwarantowanych, tj. teleporady fizjoterapeutycznej i zdalnej pracy z pacjentem. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca br., ograniczającego wszystkie świadczenia rehabilitacyjne tylko do tych, które ratują zdrowie i życie pacjenta, możemy przyjąć, że ta forma udzielania pomocy staje się koniecznością. Telerehabilitacja pozwoli zapobiec cofnięciu się dotychczasowych efektów leczniczych u pacjentów, którzy wymagają utrzymania ciągłości terapii. Co ważne, rozwiązanie to również znacząco wpłynie na zapobieganie i ograniczanie szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W apelach kierowanych zarówno do MZ, jak i NFZ, zwracamy uwagę na fakt, że cyfrowa opieka zdrowotna jest wspierana na całym świecie, wiele krajów formalnie uznaje korzyści i wartość takich usług medycznych. Świadczą o tym profesjonalne cyfrowe strategie zdrowotne oraz włączenie praktyki cyfrowej do rutynowej opieki. Również w wielu komercyjnych placówkach w Polsce usługi telerehabilitacji już zostały wprowadzone.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry