wydanie specjalne

4

Dzielny Miś – dzielnie walczy

O deklaracji niesienia pomocy oraz strategiach na przetrwanie tego kryzysowego czasu rozmawiamy z Aleksandrą i Michałem Izydorczykami, właścicielami Dzielnego Misia Instytutu Terapii Funkcjonalnej.

Edukacja online, kształcenie podyplomowe

O edukacji fizjoterapeutycznej i rynku szkoleniowym rozmawiamy ze Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KRF ds. nauki i edukacji

Koronawirus (SARS-CoV-2): prawa, role i obowiązki pracowników ochrony zdrowia.

Dokument podkreśla prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, w tym szczególne środki potrzebne do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Gabinet fizjoterapii to nie biznes jak każdy inny

O sytuacji Indywidualnych Praktyk Fizjoterapeutycznych rozmawiamy z Pawłem Adamkiewiczem, wiceprezesem KRF ds. promocji zawodu, kontaktów międzynarodowych i gabinetów prywatnych.

Wsparcie psychologiczne dla pracowników służby zdrowia w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Grupą zawodową najbardziej narażoną na skutki ekspozycji na przewlekły stres i zagrożenie są pracownicy służby zdrowia bezpośrednio zaangażowani w opanowanie pandemii.

12

Jak prawidłowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej?

Większość ŚOI dostępna jest w różnych rozmiarach. Odpowiednie dopasowanie do użytkownika jest konieczne do uzyskania pełnej ochrony.

Nowa opcja pomocy prawnej w Portalu Fizjoterapeuty

Narzędzie wydaje się szczególnie istotne w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, która stawia rozliczne wyzwania przed fizjoterapeutami, w tym także te natury prawnej.

2

Fizjoterapia porusza… seniorów!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia przygotowały program profilaktyczny Aktywny senior w domu. Jest to zestaw kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, które osoby starsze mogą wykonać w domu.

Wydanie specjalne „Głosu Fizjoterapeuty”

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 przygotowaliśmy wydanie specjalne „Głosu Fizjoterapeuty” w całości poświęcone tej tematyce.

Digital Health, czyli fizjoterapia cyfrowa

„Biała Księga” prezentuje, jak wygląda fizjoterapeutyczna praktyka cyfrowa w różnych krajach na świecie. Proponuje jej definicję i cel, bada korzyści, ale też pokazuje bariery i ograniczenia prawne.