Teraz czytasz
Gabinet fizjoterapii to nie biznes jak każdy inny

 

Gabinet fizjoterapii to nie biznes jak każdy inny

Zrównywanie fizjoterapii komercyjnej do usług fryzjerskich czy kosmetycznych to nieporozumienie! O sytuacji Indywidualnych Praktyk Fizjoterapeutycznych rozmawiamy z Pawłem Adamkiewiczem, wiceprezesem KRF ds. promocji zawodu, kontaktów międzynarodowych i gabinetów prywatnych.

Aleksandra Mróz: Jest pan członkiem sztabu kryzysowego od samego początku jego istnienia. Od przeszło trzech tygodni wykonujecie ogromną pracę, która owocuje setkami dokumentów i dziesiątkami innych działań. KIF apeluje do decydentów, proponuje najlepsze dla środowiska rozwiązania, opracowuje wytyczne dla fizjoterapeutów, wdraża nowe rozwiązania technologiczne. Działacie m.in. na rzecz fizjoterapeutów prowadzących prywatne gabinety. Jakie są dotychczasowe decyzje sztabu dotyczące tej grupy?

Paweł Adamkiewicz: Działania sztabu kryzysowego dotyczą całego naszego środowiska, w tym też podmiotów i praktyk fizjoterapeutycznych udzielających świadczeń komercyjnie. Naturalnie dostrzegamy specyficzną sytuację tej grupy naszych koleżanek i kolegów. Dzięki danym o ograniczeniu działalności gospodarczej, które spływają do nas za pośrednictwem Portalu Fizjoterapeuty, dowiedzieliśmy się, że dość szybko po wydaniu zaleceń KIF zawieszonych zostało ponad 4 tys. Indywidualnych Praktyk Fizjoterapeutycznych. To była dla nas pierwsza bardzo ważna informacja pokazująca zakres nadchodzącego kryzysu w fizjoterapii komercyjnej.

Już na początku działalności sztabu zapytaliśmy czołowych ubezpieczycieli, czy polisy OC zawierane przez podmioty i praktyki fizjoterapeutyczne obejmują swoim zakresem sytuację zakażenia pacjenta wirusem SARS-CoV-2 przez fizjoterapeutę. Uzyskaliśmy zapewnienie, że zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenie OC, chroni fizjoterapeutę w takiej sytuacji. Oczywiście pod warunkiem, że zastosował wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa oraz nie zataił ważnych informacji.

Większość naszych działań, mających na celu pomoc gabinetom komercyjnym, koncentruje się na reprezentowaniu interesów fizjoterapeutów przed decydentami i formułowaniu postulatów dotyczących możliwych do wprowadzenia ulg finansowych.

AM: Dużym rozczarowaniem okazały się zapisy rządowej tarczy antykryzysowej, nie uwzględniające propozycji KIF. Rozumiem jednak, że sztab kryzysowy nie zaprzestaje działań w tym zakresie?

Redakcja poleca

PA: Oczywiście! Najlepszym dowodem jest list prezesa KRF do najważniejszych osób w kraju, w którym ponownie przedstawił naszą obecną sytuację – poinformował rządzących, że aż 75 proc. fizjoterapeutów zostało bez pracy. Jeżeli chodzi o „tarczę”, to nasi prawnicy przeanalizowali jej zapisy. W skrócony i przystępny sposób opisali możliwości, jakie rządowy program oferuje prowadzącym działalność gospodarczą. Od 3 kwietnia na stronie KIF znajduje się „przewodnik”, z którego można dowiedzieć się, co należy zrobić, aby starać się o: zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS; jak uzyskać świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób wykonujących umowy cywilnoprawne; kto może uzyskać ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty).

AM: Dziękuję za rozmowę.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry