Teraz czytasz
Zbadamy dostępność technologii asystujących w Polsce

 

Zbadamy dostępność technologii asystujących w Polsce

  • Krajowa Izba Fizjoterapeutów została zaproszona przez Światową Organizację Zdrowia do współpracy przy projekcie na rzecz poprawy dostępności do technologii asystujących.

KIF wraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii tworzą ekspercką grupę doradczą współpracującą z WHO przy badaniu dostępności technologii asystujących w Polsce. Jego elementem będzie także wykorzystanie i rozpowszechnianie uzyskanych wyników.

Co to są technologie asystujące?

Technologie asystujące, wspomagające (ang. assistive technology – AT) to różne sprzęty, które wspomagają lub umożliwiają osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku czy z chorobami przewlekłymi, lepsze funkcjonowanie i większą niezależność. Obejmują szerszą gamę rozwiązań niż tę, którą znamy pod pojęciem „zaopatrzenia ortopedycznego”. AT to oprócz wózków, kul, chodzików także np. aparaty słuchowe, okulary, urządzenia wspomagające pamięć czy komunikację. WHO wyróżnia ich bardzo wiele, a z listą 50 tzw. produktów priorytetowych można zapoznać się tutaj:
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207694/WHO_EMP_PHI_2016.01_eng.pdf?sequence=1

Co to za projekt?

Według WHO ponad miliard ludzi na świecie potrzebuje technologii asystujących, aby móc prowadzić produktywne, godne życie bez wykluczenia, ale tylko 1 na 10 osób ma do nich dostęp. 150 mln ludzi potrzebuje pomocy w poruszaniu się i dostępu do sprzętów takich jak kule czy chodziki, ponad 75 mln wymaga pomocy wózka, 35 mln protezy lub ortezy. Dostęp do technologii wspomagających jest często niezbędny do utrzymania lub poprawy funkcjonowania, zdrowia i dobrego samopoczucia, a także umożliwia edukację, pracę i prowadzenie życia społecznego. W miarę starzenia się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób niezakaźnych zapotrzebowanie na AT będzie rosło. Szacuje się, że w 2030 r. będą ich potrzebowały już 2 miliardy ludzi.

Rezolucja WHO w sprawie poprawy dostępu do technologii asystujących (WHA71.8) z 2018 r. zaleca działania na szczeblach krajowych, w ramach których wszyscy potrzebujący będą mieć dostęp do wysokiej jakości i przystępnych cenowo AT. Jednak wciąż jest za mało danych na temat obecnego stanu dostępności i zapotrzebowania w poszczególnych państwach – aby uzupełnić te luki zawiązała się globalna inicjatywa GATE (ang. Global Cooperation on Assistive Technology). Jednym z jej działań jest opublikowanie przez WHO raportu (ang. – GReAT), który ma zapewnić państwom członkowskim niezbędne wsparcie techniczne w opracowaniu programów dotyczących AT i przez to także pomóc w realizacji założeń konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Na czym polega badanie?

WHO opracowała specjalną ankietę rATA (ang. Rapid Assistive Technology Assessment), która ma umożliwić zebranie danych na temat AT, pomóc w ustaleniu priorytetów oraz zwiększeniu świadomości decydentów i społeczeństwa o technologiach asystujących Badanie umożliwi uzyskanie informacji, z jakich AT korzystają i jakich potrzebują Polacy, czy mają do nich dostęp, a jeśli nie, to jaka jest tego przyczyna. Jak wspomniano wcześniej, KIF została zaproszona do grupy doradczej zajmującej się konsultowaniem przebiegu badania w Polsce. Za jego realizację odpowiedzialna będzie agencja badawcza KANTAR, która została wybrana przez WHO w postępowaniu ofertowym. Badanie będzie dotyczyło całej polskiej populacji i w związku z pandemią COVID-19 najprawdopodobniej zostanie przeprowadzone w dominującej części z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Redakcja poleca

W dniach 8–10 lutego 2021 r. odbyły się także warsztaty online dla osób zaangażowanych w realizację badania oceny dostępności technologii wspomagających, w tym przedstawicieli KIF. Podczas warsztatów dyskutowano m. in. o metodologii badania, wyzwaniach, które mogą się pojawić w trakcie jego realizacji oraz szczegółowych planach jego przeprowadzenia w różnych państwach.

Czekamy na start badania w Polsce, a o kolejnych etapach jego realizacji będziemy informować.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
6
Przykro
0
Super
7
wow
4
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry