Teraz czytasz
Rehabilitacja to nie wszystko

 

Rehabilitacja to nie wszystko

  • O tym, jak wiedza i umiejętności fizjoterapeutów mogą przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego oraz o współpracy KIF z WHO i planach na najbliższe lata rozmawiamy z dr Palomą Cuchi, przedstawicielką Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. 
Zobacz galerię

Pierwszy raz spotkałyśmy się w lutym 2019 r. Konsultowaliśmy się wtedy ws. wdrożenia ICF do powstającego programu do dokumentacji. Tak to się zaczęło.

Kierunek okazał się dobry i zostaliście zaproszeni do Genewy na spotkanie grupy eksperckiej¹ pracującej nad „oceną funkcjonowania”.

To były dwa bardzo wartościowe dni. Wiedzieliśmy już dokładnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę we wdrażaniu ICF na szeroką skalę i jakie wyzwania są przed nami. Później udział w spotkaniu Rehabilitacja 2030² nas w tym utwierdził. Możliwość poznania osób związanych z rehabilitacją z całego świata, wymiana doświadczeń, rozmowy i wspólne nakreślanie kierunków działań na najbliższe lata. To zdecydowanie zmotywowało nas do kontynuowania pracy nad wzmacnianiem pozycji rehabilitacji w Polsce i właściwym podejściem do trzeciego wskaźnika zdrowia – stanu funkcjonowania.

I mieliśmy na początku 2020 r. kontynuować współpracę w tym zakresie. W planach była wymiana wiedzy i doświadczeń z państwami Europy Wschodniej, ale oczywiście teraz skupiamy się na pandemii COVID-19.

Tak, ale chyba możemy powiedzieć, że w czasie pandemii też sporo się wydarzyło. Dostaliśmy od WHO duże wsparcie, wiele pomocnych materiałów, które mogliśmy rozpowszechniać wśród naszych członków. Także praca naszych fizjoterapeutów i pozytywne historie pacjentów zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej³. I akcja z broszurami! Zapotrzebowanie na materiał WHO okazało się naprawdę ogromne, nadal spływają do nas wiadomości w tej sprawie zarówno z dużych szpitali covidowych, jak i z małych gabinetów rehabilitacyjnych.

Cieszę się, że KIF dostrzegł ten poradnik ⁴· dla pacjentów. Przetłumaczyliście go i zaczęliście rozpowszechniać. To było wizjonerskie działanie. Mieliście dobry pomysł w odpowiednim czasie, bo zapotrzebowanie na pomoc zaczęło naprawdę szybko rosnąć. Do tego filmy, które są wartościowym uzupełnieniem do broszur. Część osób woli taką formę przekazu, więc można dotrzeć do jeszcze liczniejszej grupy potrzebujących. Dobrze, że powstało też kilka wersji językowych (angielska, ukraińska i rosyjska). Po prostu właściwie i w odpowiednim momencie zidentyfikowaliście potrzeby społeczeństwa. I przy tej okazji to była naprawdę udana współpraca między nami. Na kilku szczeblach: zarówno lokalnym, regionalnym, jak i światowym. Jedna z wielu, bo szykuje się więcej!

O tak, przed nami sporo pracy związanej chociażby z projektem oceny dostępności technologii asystujących⁶.

Musimy zbadać populację, która ma swoje potrzeby i wiedza KIF jest tu istotna. Już chociażby pomogliście w tłumaczeniu fachowej nomenklatury, wsparliście nas w procesie rekrutacji wykonawców badania. Zakończyliśmy też już proces walidacji kwestionariusza i pilotaż. Badanie właśnie wystartowało i z powodu pandemii zastosowaliśmy metodologię mieszaną, a więc wywiady telefoniczne i bezpośrednie. Oczekujemy, że z końcem maja proces zbierania danych zostanie zakończony.

Jakie są oczekiwania w stosunku do KIF? Jak fizjoterapeuci będą mogli się zaangażować?

Jak tylko dane z Polski i z innych państw zostaną zebrane, przesłane do WHO i przeanalizowane powstanie raport z badania. Musimy więc poczekać na wyniki m.in. z innych krajów w regionie europejskim, w tym z Azerbejdżanu, Grecji, Gruzji, Ukrainy, Tadżykistanu. Raport powinien być gotowy we wrześniu i wtedy rozpoczniemy dużą kampanię na temat technologii asystujących. Chcielibyśmy, aby Polska była liderem promocji tego raportu i docierała z nim do wszystkich interesariuszy. Pamiętajmy, że pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie potrzeb zarówno wśród osób z niepełnosprawnościami, jak i bez niepełnosprawności, i docelowo zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Bardzo ważne będzie trafienie z tymi informacjami do osób decyzyjnych i rozwijanie strategii na realizację potrzeb w Polsce.

Fizjoterapeuci doskonale będą mogli się tu sprawdzić, na co dzień pracują z osobami, które wymagają technologii asystujących, mają też możliwość zlecania niektórych wyrobów. Dlaczego by nie rozszerzyć tych kompetencji? Pracujemy również z osobami słabowidzącymi, po urazie rdzenia kręgowego – pacjentami z całym spektrum niepełnosprawności. Wiemy, z jakimi barierami spotykają się te osoby w domu, na ulicy, jakich sprzętów mogą potrzebować, aby lepiej funkcjonować. Mamy też wiele kanałów komunikacji do rozpowszechniania informacji.

Nie zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o strategii na rozpowszechnianie wyników badania i działania w tym zakresie, a KIF ma już tyle pomysłów! Może przygotujemy też film informacyjny, gdy raport będzie już gotowy? Z tak liczną grupą fizjoterapeutów z doświadczeniem jak wasza i z dobrą organizacją jesteście naprawdę ważnym ogniwem projektu.

Cieszę się, dla nas to też bardzo ważne. Mam też nową, dobrą wiadomość. Ostatnio dwóch naszych członków, Ernest Wiśniewski i Zbigniew Wroński, zostało zakwalifikowanych do grupy recenzentów WHO. Będą opiniować pakiet interwencji rehabilitacyjnych dla schorzeń mięśniowo-szkieletowych, czyli tym razem to współpraca na poziomie ściśle naukowym.

WHO bierze pod uwagę przede wszystkim wiedzę i doświadczenie. Tak wybieramy ludzi, z którymi współpracujemy. Praca z takimi osobami jak np. członkowie KIF bardzo wzbogaca nasze projekty. To dzięki temu WHO cały czas rozwija się pod względem merytorycznym.

Udało nam się też wspólnie opublikować wytyczne dotyczące aktywności fizycznej⁷ w języku polskim. To też ważny społecznie temat.

Z aktywnością fizyczną wiąże się jeszcze jedno istotne zagadnienie – zdrowe miasta (WHO Healthy Cities). Dzięki tej inicjatywie chcemy zadbać o środowisko w taki sposób, żeby ludzie byli zdrowsi mieli zdrowe nawyki. Fizjoterapeuci więc jak najbardziej powinni się włączać w promocję aktywności fizycznej, ale także w działania na rzecz poprawy jakości otoczenia, w którym żyjemy.

Fizjoterapeuci mają taką wiedzę, działamy, aby jeszcze częściej motywowali swoich pacjentów do ćwiczeń i szeroko promowali aktywność fizyczną.

I to nas cieszy, bo każdy z takich 70 tys. głosów na temat wagi aktywności fizycznej dla człowieka ma znaczenie. Rehabilitacja to nie wszystko, ważna jest także szeroka edukacja o zdrowiu. Fizjoterapeuci jak najbardziej powinni zajmować się dbaniem o ogólny dobrostan człowieka, profilaktyką, wykazywać się odpowiedzialną troską o zdrowie publiczne.

Redakcja poleca

Jakie mamy plany na najbliższy czas? Co moglibyśmy robić wspólnie?

Myślę, że doświadczenia KIF w temacie ICF mogą być wartościowe dla innych państw czy izb fizjoterapeutów. Na pewno w najbliższym czasie cały czas będziemy obserwować skutki COVID-19 i skupiać na temacie longcovid, a także sytuacji młodszych pacjentów, którzy przeszli koronawirusa. Na pewno też będziemy kontynuować działania w zakresie promocji aktywności fizycznej i na rzecz zdrowych miast, przyjaznych osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Czyli musimy jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby tych osób i dobrze się nimi zająć.

Świetny pomysł. Wiemy np., że osoba po udarze mająca trudności z chodzeniem, może mieć problem z przejściem na zielonym świetle przez pasy, bo potrzebuje na to więcej czasu. Czyli mając wiedzę o tym, jak takie osoby funkcjonują i z czym się borykają, moglibyśmy się przyczynić do rozwoju nowych rozwiązań?

Właśnie tak! A idąc dalej tym tropem, kolejnym ważnym tematem jest bezpieczeństwo na drogach. Jest dużo wypadków, na skutek których konieczna jest rehabilitacja. Powinniśmy im zapobiegać. KIF może również podpisać list otwarty i dołączyć do działań na rzecz bezpieczeństwa. Z tak liczną grupą członków docieracie naprawdę do wielu ludzi. Może dobrym pomysłem byłoby też dołączanie do kolejnych wydań „Głosu” bieżących informacji i wskazówek o zdrowiu publicznym, plakatów czy materiałów edukacyjnych.

To jest świetny pomysł! Wygląda na to, że mamy plany na najbliższe 10 lat.

Nawet na 20!

Dr Paloma Cuchí

Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia. World Health Organization in Poland.

Fot. Archiwum prywatne Paloma Cuchí

1. glosfizjoterapeuty.pl/2019/12/przedstawiciele-kif-zaproszeni-do-grupy-eksperckiej-who/
2. glosfizjoterapeuty.pl/2019/11/swiatowa-organizacja-zdrowia-who-podnosi-range-rehabilitacjii/
3. glosfizjoterapeuty.pl/2020/08/historie-polskich-fizjoterapeutow-i-pacjentow-na-arenie-miedzynarodowej/
4. glosfizjoterapeuty.pl/2020/08/wsparcie-w-samodzielnej-rehabilitacji-po-przebyciu-covid-19/
5. glosfizjoterapeuty.pl/2021/03/sukces-polskiej-wersji-poradnika-who/
6. glosfizjoterapeuty.pl/2021/03/zbadamy-dostepnosc-technologii-asystujacych-w-polsce/
7. kif.info.pl/wytyczne-who-dotyczace-aktywnosci-fizycznej-i-siedzacego-trybu-zycia-dostepne-w-jezyku-polskim/
8. apps.who.int/iris/handle/10665/341120

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
7
Przykro
0
Super
7
wow
3
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry