Teraz czytasz
Zakończyło się badanie nad dostępnością technologii asystujących

 

Zakończyło się badanie nad dostępnością technologii asystujących

  • Polska jest jednym z pierwszych państw, które przeprowadziło badanie dostępności technologii asystujących. Wkrótce poznamy jego wyniki i zalecone rekomendacje.

Badanie wykonała agencja KANTAR na zlecenie WHO i grupy doradczej* w kwietniu i maju b r. na reprezentatywnej grupie blisko 7000 osób. Zastosowano metodę CATI, a więc przeprowadzono wywiady telefoniczne uzupełnione o tzw. f2f booster, czyli bezpośrednie spotkania ankieterów z respondentami, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogli wziąć udziału w rozmowie telefonicznej.

9 września br. przedstawiciele WHO zaprezentowali wstępne wyniki i omówili przebieg badania. W spotkaniu brali udział reprezentanci KIF, Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Wspólnie nakreśliliśmy rekomendacje do dyskusji podczas konsultacji na poziomie europejskim.

Kolejnym etapem były konsultacje online 12 października, które odbywały w oddzielnych grupach dla każdego z regionów. W europejskiej Polskę i inne państwa reprezentowali głównie przedstawiciele Ministerstw Zdrowia. Celem tego spotkania było opracowanie regionalnego planu zwiększenia dostępności do produktów wspomagających, gdzie także po raz pierwszy zaprezentowano wstępne rekomendacje. Jest to kilkadziesiąt zaleceń podzielonych na sześć kategorii: ludzie, produkty, podaż, obsługa, polityka oraz sytuacje kryzysowe. W trakcie konsultacji uczestnicy pochylali się nad każdą z rekomendacji, ustalali ich hierarchię, dyskutowali na temat ewentualnych zmian lub sugerowali inne.

Podsumowaniem dotychczas zrealizowanych badań oraz konsultacji były „Drugie Światowe Konsultacje nad raportem dot. technologii asystujących – Second Global Consultation for WHO-UNICEF Global Report on AT (GreAT)”¹, a więc spotkanie online zorganizowane przez WHO oraz UNICEF w dniach 27–28 października br. W trakcie obrad ponad dwieście zaproszonych osób, w tym przedstawiciel KIF, rozmawiało o wynikach dotychczasowych działań i przygotowaniach do końcowego raportu. Jego draft powinien być gotowy jeszcze pod koniec tego roku, a oficjalna publikacja planowana jest podczas 75. Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA) w maju 2022 r. Warto wspomnieć, że to rezolucja 71. WHA z 2018 r. wezwała WHO do przygotowania Globalnego Raportu o Dostępie do Technologii Asystujących (GReAT) w kontekście zintegrowanego podejścia, opartego na najlepszych dostępnych dowodach naukowych i doświadczeniu państw członkowskich.

Szczegółowe wyniki badania przeprowadzonego w Polsce, a więc m. in. informacje o tym, na które z technologii jest największe zapotrzebowanie, czy jest zaspokajane i jakie są główne bariery w dostępie do technologii, są jeszcze w trakcie opracowania i na oficjalną publikację musimy zaczekać.

Zachęcamy także do zapoznania się z niedawną publikacją², która również będzie składową końcowego raportu „Prevalence of coverage of assistive technology in the WHO European Region: a scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021”. To szczegółowy przegląd tego, co obecnie wiadomo na temat rozpowszechnienia technologii asystujących w regionie europejskim WHO.

Z publikacją można zapoznać się tutaj: https://apps. who.int/iris/bitstream/handle/10665/344520/ WHO-EURO-2021-3173-42931-59954-eng.pdf?sequence= 1&isAllowed=y

Źródła:

Redakcja poleca

1) who.int/teams/health-product-policy-and-standards/assistive-and-medical-technology/assistive-technology/great

2) euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/disability-and-rehabilitation/publications/prevalence-of-coverage-of-assistive-technology-in-the-who-european-region-a-scoping-review-2021

(*) KIF wraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii tworzą ekspercką grupę doradczą współpracującą z WHO przy badaniu dostępności technologii asystujących w Polsce. Więcej
przeczytasz: glosfizjoterapeuty.pl/2021/03/zbadamy-dostepnosc-technologii-asystujacych-w-polsce/.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry