zawody zaufania publicznego

Razem możemy więcej

Związek działa na podstawie ustawy o związkach zawodowych, która określa prawa i zadania organizacji związkowych…

I w naszym przypadku to długo potrwa

Zawód ratownika medycznego jest zawodem medycznym w pełni tego słowa znaczeniu. Wykonujemy swoją pracę samodzielnie,…

Wspólny front wzmocni głos samorządów

W codziennej praktyce diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci mają niewielką styczność, co wynika ze specyfiki ich…

Wasz głos jest słyszalny

W czasach, gdy społeczeństwo coraz szybciej się starzeje i wielu z nas cierpi z powodu ubytków zdrowia, fizjoterapeuci są niezbędni. Tym bardziej cieszę się, że wreszcie macie swój samorząd zawodowy, który jest realizacją zapisów Konstytucji RP.

Samorząd jest psychologom niezbędny

Teoretycznie psycholodzy mają swoją ustawę, która obowiązuje od 2006 r. Niestety nie funkcjonuje w takim kształcie, jak to zostało zapisane. Znajduje się w niej zapis o samorządzie zawodowym, ale nie powstała izba, gdyż do ustawy nie stworzono przepisów wykonawczych.

Zmieniło się postrzeganie naszego zawodu

Powstanie samorządu fizjoterapeutów było bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla samych fizjoterapeutów, ale też ogółu…

Takie wsparcie jest bezcenne

Myślę, że w kluczowych sprawach wszystkie zawody medyczne są zgodne i wspólnie apelujemy o to, by ochrona zdrowia w Polsce była na jak najwyższym poziomie.

Koleżeńskość przez duże K

Tak się składa, że teraz fizjoterapeuci obchodzą swoje pięciolecie, a pielęgniarki i położne trzydziestolecie, więc…