Teraz czytasz
Fizjoterapeuci w Radzie ds. Zdrowia Publicznego

 

Fizjoterapeuci w Radzie ds. Zdrowia Publicznego

  • Na podpis prezydenta czeka ustawa uwzględniająca wniosek KIF o włączenie przedstawicieli fizjoterapeutów do Rady ds. Zdrowia Publicznego

W Polsce Rada ds. Zdrowia Publicznego wspiera międzysektorową  politykę zdrowia publicznego i stanowi  forum współpracy na tym polu. Pełni funkcję opiniodawczo-  doradczą dla ministra zdrowia. To ona opiniuje  propozycje działań w zdrowiu publicznym, jak  projekt najważniejszego dokumentu, czyli Narodowego  Programu Zdrowia. Rada realizuje swoje zadania  min. poprzez zespoły robocze, które analizują i proponują  rozwiązania złożonych i różnorodnych problemów  zdrowia publicznego. Dzięki wsparciu ekspertów  działania dotyczące zdrowia publicznego są prowadzone  zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej. 

W skład Rady, oprócz reprezentanta KRF, wchodzą  m.in. przedstawiciele prezydenta oraz wszystkich  ministerstw, konsultanci krajowi w wielu dziedzinach;  przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu  Terytorialnego, NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia  Publicznego – PZH, GIS, Głównego Inspektora Sanitarnego  Wojska Polskiego oraz samorządów medycznych:  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej  Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej,  Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom,  przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia  oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie  i umacnianie zdrowia”. 

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
znajdzfizjoterapeute.pl     kif.info.pl

Do góry