Teraz czytasz
Co fizjoterapeuta musi wiedzieć o mDowodzie?

 

Co fizjoterapeuta musi wiedzieć o mDowodzie?

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel wprowadziła bardzo istotne zmiany w polskim porządku prawnym dotyczące honorowania i potwierdzania autentyczności dokumentów tożsamości.

Już wcześniej w ramach dostępnej rządowej aplikacji można było korzystać z profilu mTożsamość będącego odzwierciedleniem dowodu osobistego. Co jednak istotne, profil ten nie zastępował dowodu osobistego a jedynie służył do potwierdzenia tożsamości przy dokonywaniu szeregu czynności tam, gdzie podmiot honorował możliwość jego wykorzystania.

Do weryfikacji profilu mTożsamość potrzebny był również dodatkowy profil osoby weryfikującej na odrębnym urządzeniu, czyli mWeryfikator. Dotychczas jedynymi oficjalnymi dokumentami tożsamości w rozumieniu przepisów był tradycyjny dowód osobisty (w tym, z warstwą elektroniczną) oraz paszport.

Na podstawie wskazanych przepisów 14 lipca br. wprowadzony został nowy dokument tożsamości mDowód dostępny w aplikacji mObywatel. Dokument ten powinien być honorowany na równi z tradycyjnym dowodem osobistym oraz paszportem. Zatem, fizjoterapeuta weryfikując tożsamość pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, nie może odmówić zrobienia tego na podstawie dokumentu w aplikacji np. na telefonie czy tablecie.

Dokument mObywatel zawiera dane użytkownika aplikacji pobrane z rejestru PESEL: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, imię ojca, imię matki, fotografia użytkownika pobrana z Rejestru Dowodów Osobistych oraz numer, seria, data wydania i termin ważności. Dokument jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel po ustaleniu jego tożsamości w sposób określony w ustawie na okres 5 lat. Warto zaznaczyć, że jest ważny wyłącznie na terenie Polski i posiada inną serię, numer i datę ważności niż wydany uprzednio tradycyjny dowód osobisty. Dokument nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej, a także nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia o wydanie nowego dokumentu tożsamości w formie tradycyjnej bądź w sytuacji wyjątku, gdy wystąpią  uzasadnione przypuszczenia, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom (wyjątki te powinny zostać określone odrębnie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia).

Weryfikując autentyczność, pochodzenie i ważność wskazanego dokumentu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Redakcja poleca

  • dane dokumentu dotyczące weryfikowanej osoby lub kod QR (jeśli osoba weryfikująca posiada aplikację);
  • pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji (Ministerstwo Cyfryzacji) lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego certyfikatu;
  • zabezpieczenia wizualne tego dokumentu (godło RP zmieniające kolor przy przechylaniu oraz tło zawierające orła białego, a także pulsującą biało-czerwoną flagę);
  • poprawność funkcjonowania usługi w aplikacji pozwalającej na obsługę tego dokumentu.

Jeśli osoba weryfikująca będzie miała wątpliwości co do okazanego na urządzeniu dokumentu, zalecane jest rozszerzenie procesu potwierdzenia tożsamości (jak i poprawności danych) poprzez np. odpytanie pacjenta o dodatkowe dane, które nie zostały zawarte na dokumencie (o ile są dostępne w karcie pacjenta), jak adres zamieszkania, numer telefonu czy data ostatniej wizyty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234 ze zm.).

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
2
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry