Komisja Socjalna

Komisja Socjalna KIF niesie pomoc w czasie epidemii

W związku z trudną sytuacją materialną, w jakiej znaleźli się liczni przedstawiciele naszego samorządu na…

Czym jest Fundusz Solidarnościowy

Dzięki fizjoterapeutom opłacającym składki powiększamy budżet Komisji Socjalnej do miliona złotych! Tworzymy w ten sposób Fundusz Solidarnościowy.

7

Potrzebujący są wśród nas

Przy każdym samorządzie medycznym działa instytucja, której celem jest niesienie pomocy przedstawicielom zawodu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Po złotówce

Wszystko zaczęło się 17 maja, gdy Agnieszka była u swojego rocznego pacjenta hospicyjnego na wizycie…